ေဒၚေအာငၧန္းစုၾကည္သည္ တည္းခိုသည့္ ေဟာ္ တယ္ ၾတင္ Aung La Nsang မိသားစုႏြင့္ ေၾတ့ဆုံ ၿပီး ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေ်မာက္ေၾကာင္းေျပာၾကား

ေဒၚေအာငၧန္းစုၾကည္သည္ တည္းခိုသည့္  ေဟာ္ တယ္ ၾတင္ Aung La  Nsang မိသားစုႏြင့္ ေၾတ့ဆုံ ၿပီး ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေ်မာက္ေၾကာင္းေျပာၾကား

ဂ်ပန်ဧကရာဇ္ထီးနန်းတက္ဂုဏ္ပြဲျပု အခမ်းအနား
ကိုတက္ေရာက္ရႏၢ္ပႏၷိဳင္ငံ၊ တိုက္ိုၿမိဳ့မြာ
ေရာက္ရြိေနေသာ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုငၸငၡံပုဂၢိဳလ္
ေဒၚေအာငၧန္းစုၾကည္သည္ တည္းခိုသည့္
ေဟာ္ တယ္ ၾတင္ယေန႔ ညေန ပိုင္း က Aung La
Nsang မိသားစုႏြင့္ ေၾတ့ဆုံ ၿပီး ဂုဏ္ယူ
ဝမ္းေ်မာက္ေၾကာင္း အားေပးစကား ေ်ပာၾကား
ခဲ့ပါသည္။

@Daw Khin Kyi Fournation

ဂ္ပႏ္ဧကရာဇၴီးနႏ္းတကၢဳၾဏၸဲ်ပဳ အခမ္းအနား
ကိုတက္ေရာက္ရႏၢ္ပႏၷိဳင္ငံ၊ တိုက္ိဳၿမိဳ့မြာ
ေရာက္ရြိေနေသာ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုငၸငၡံပုဂၢိဳလ္
ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္သၫ္ တၫ္းခိုသၫ့္
ေဟာ္ တယ္ ၾတင္ယေန႔ ညေန ပိုင္း က Aung La
Nsang မိသားစုႏြင့္ ေၾတ႕ဆုံ ၿပီး ဂုဏ္ယဴ
ဝမ္းေ်မာက္ေၾကာင္း အားေပးစကား ေ်ပာၾကား
ခဲ့ပါသၫ္။

Daw Khin Kyi Fournation

21-10-2019

ကိုေအာင္လနဲ႔ အေမစုပီေအတို့ မွတ္တမ္းပံုရိပ္ေတြကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

21-10-2019