အူရီဒူးျမန္မာႏွင့္ UNDP တို့ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ The Hackathon 2019 နည္းပညာဆိုင္ရာၿပိဳင္ပြဲ၏ အနိုင္ရရွိသူမ်ားအား ထုတ္ျပန္

အူရီဒူးျမန္မာႏွင့္ UNDP တို့ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ The Hackathon 2019 နည္းပညာဆိုင္ရာၿပိဳင္ပြဲ၏ အနိုင္ရရွိသူမ်ားအား ထုတ္ျပန္

ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွု ဟူသည့္ က႑ ၃ ရပ္ အတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္တီထြင္မွုမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ့

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ – အူရီဒူးျမန္မာႏွင့္ UNDP တို့ ပူးေပါင္းက်င္းပသည့္ The Hackathon 2019 တြင္ အနိုင္ရရွိသည့္အဖြဲ႕ ၆ ဖြဲ႕ အား တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ အနိုင္ရရွိသူမ်ားသည္ စုစုေပါင္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အေရအတြက္ ၂၀၀ ေက်ာ္အနက္မွ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအားလုံးသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ့မ်ားတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မွုျပင္းထန္ေသာ ၂ ရက္ခြဲၾကာ ၿပိဳင္ပြဲအတြင္း သတိျပဳမွတ္သားဖြယ္ ေရွ႕ေျပးပုံစံမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းပုံစံမ်ားအား အၿပိဳင္အဆိုင္ တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။
အငယ္တန္းအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ စုစုေပါင္း ၂၈ သင္းမွ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး ၄င္းသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ The Hackathon ၿပိဳင္ပြဲဝင္အသစ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ အငယ္တန္းအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိသည့္အဖြဲ႕မ်ားမွာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က႑အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ့မွ Team Glorious , ပညာေရးက႑အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ့မွ Team MYLP 2K18 ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွုဆိုင္ရာက႑အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ့မွ Team F တို့ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို့သည္ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Sein Lan, Nyan-San ႏွင့္ Weather Smart တို့ကို အသီးသီး တီထြင္ခဲ့ၾကသည္။
ပညာေရးက႑တြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္မွုကို ယွဥ္ၿပိဳင္အနိုင္ရခဲ့သည့္ Team MYLP 2K18 မွ ေဝလင္းက “ပထမဆုံး လာၿပိဳင္တာပါ။ အရမ္းေပ်ာ္ၿပီး စိတ္လွုပ္ရွားပါတယ္။ အစထဲက ဆုရမယ္လို့ေတာ့ မွန္းထားပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း အမ်ားႀကီး ဆက္ႀကိဳးစားသြားဖို့ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‌ပညာရွင္အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ စုစုေပါင္း ၂၁ သင္းမွ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး ၄င္းသည္ စဦး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယမန္ႏွစ္ Hackathon တြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပညာရွင္အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိသည့္အဖြဲ႕မ်ားမွာ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က႑အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ့မွ Team Agri Light, ပညာေရးက႑အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ့မွ Team Twee Twee ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွုဆိုင္ရာက႑အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ့မွ Team Innovatory တို့မွ ၎တို့၏ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Kyat Lat Pay, Twee Bot ႏွင့္ Sein တို့ျဖင့္ ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။
မခိုင္ဆု၏ The Hackathon 2018 တြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အၾကဳံမွာ မွတ္သားဖြယ္ရာျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္လည္း ထပ္မံ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစရန္ တြန္းအားေပးခဲ့ပါသည္။ သူမအေနျဖင့္ Team Twee Twee တြင္ ပါဝင္၍ ထပ္မံစိန္ေခၚယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အႀကီးတန္းအဆင့္ ပညာေရးက႑တြင္ အနိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ “ညီမရဲ့ နည္းပညာဆိုင္ရာၿပိဳင္ပြဲအေတြ႕အၾကဳံက ၃ႏွစ္ေလာက္ရွိပါတယ္။ ညီမတို့အဖြဲ႕ထဲက အဖြဲ႕သားေတြက ဒီႏွစ္ပထမဆုံးပါ။ ပထမကေတာ့ ပင္ပန္းပါတယ္။ ဆုရမယ္မွန္းေတာ့ ထင္ေတာ့မထင္ထားဘူး။ တကယ္ကို မယုံထားဘဲရတဲ့အတြက္ အရမ္းပဲ ဝမ္းသာပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားပါသည္။
ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲတြင္ ပါဝင္ဆုံးျဖတ္ေပးခဲ့ျပသည့္ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွုဆိုင္ရာက႑မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ နာမည္ေက်ာ္ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။
ၿပိဳင္ပြဲဝင္အသင္းမ်ားအား ပရိုဂရမ္ေရးဆြဲမွု၊ စီးပြားေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ေရးဆြဲမွု၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတိုင္မ်ားအား အရွိန္အဟုန္ျမင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္ ကူညီေပးနိုင္မည့္ လူမွုေရးပိုင္းဆိုင္ရာသက္ေရာက္မွုမ်ားအျပင္ အဖြဲ႕လိုက္ ေဆာင္ရြက္မွုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးပိုင္းအစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ အမွတ္ေပးအကဲျဖတ္ခဲ့ၿပီး အငယ္တန္းအဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ဆုေၾကးေငြ ျမန္မာေငြက်ပ္ သိန္း ၃၀ စီႏွင့္ ပညာရွင္အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိခဲ့သည့္ အဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕လၽွင္ ဆုေၾကးေငြ ျမန္မာေငြက်ပ္ သိန္း ၆၀ အား ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည့္အျပင္ အျခားေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မွုမ်ားကိုပါ ရရွိသြားနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ အခမ္းအနားၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ အူရီဒူးႏွင့္ UNDP တို့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ Innovation Hub ကိုလည္း မိတ္ဆက္ေၾကညာေပးခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ့ရွိ အူရီဒူးျမန္မာ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ တည္ရွိၿပီး တင့္တယ္စြာ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အဆိုပါ Innovation Hub သည္ ငယ္ရြယ္ေသာ စြန႔္ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္၊ ကၽြမ္းက်င္မွုမ်ား ပိုမိုဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ နိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သုံးေနသည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လမ္းညႊန္မွုမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အနိုင္ရရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆန္ခါတင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ Innovation Hub မွ ပို့ခ်ေပးသြားမည့္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွု သင္တန္းအား တက္ေရာက္သင္ၾကားခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း ၎တို့၏ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မွုမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္လာနိုင္ေစရန္၊ ထိုမွတဆင့္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္၍ ျပည္သူလူထုကို အက်ိဳးျပဳနိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အျဖစ္ ရပ္တည္နိုင္ရန္ဟူသည့္ အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစရန္ Innovation Hub မွ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမွုကို စိတ္လွုပ္ရွားေမၽွာ္လင့္မိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ Innovation Hub မွ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတိုင္မ်ားအား ျမန္မာနိုင္ငံ၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႕ၾကဳံရသည့္စိန္ေခၚမွုမ်ားအား ေျဖရွင္းနိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအေနျဖင့္ The Hackathon တြင္ ပါရွိသည့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိးတိုးတက္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွုဆိုင္ရာက႑ စသည္တို့ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အားေပးကူညီမွုစသည့္ က႑မ်ားအျပင္ က်န္းမာေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွုက႑မ်ားအတြင္း ေပၚေပါက္လာမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေလ့လာသင္ယူခြင့္ ရရွိသြားနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
အူရီဒူးျမန္မာ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Rajeev Sethi မွ “ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတဲ့ စြန႔္ဦးတီထြင္သူလူငယ္ အေယာက္ ၂၀၀ နီးပါးနဲ႔အတူ The Hackathon 2019 ဟာ ျမန္မာလူငယ္ေတြရဲ့ အေကာင္းဆုံးေသာ ကၽြမ္းက်င္မွုေတြ၊ စူးစိုက္ႏွစ္ျမႇုပ္ေဆာင္ရြက္မွုေတြနဲ႔ အသိပညာအတတ္ပညာ စြမ္းရည္ေတြကို ဖြင့္လွစ္ျပသနိုင္တဲ့အတြက္ အံခ်ီးဖြယ္ေအာင္ျမင္မွုကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြအားလုံးအေနနဲ႔ ဒီၿပိဳ္ငဆိုင္မွုျပင္းထန္တဲ့ ႏွစ္ရက္နဲ႔ေန႔တစ္ဝက္ၿပိဳ္ငပြဲႀကီးကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္အစြမ္းျပနိုင္ တဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူသင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို့အေနနဲ႔ ဒီေန႔မွာ UNDP ရဲ့ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွု ပန္းတိုင္ေတြကို ပံ့ပိုးေပးတဲ့အေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ့ရွိ အူရီဒူးျမန္မာရဲ့ ႐ုံးခ်ဳပ္မွာ Innovation Hub ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးလိုက္ေၾကာင္းလည္း ဝမ္းေျမာက္စြာ ေၾကညာေပးလိုပါတယ္။ စြန႔္ဦးတီထြင္သူလူငယ္ အေယာက္ ၈၀ေလာက္ကို ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္ၾကာ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အနာဂတ္ရဲ့ စြန႔္ဦးတီထြင္ဖန္တီးသူေတြအျဖစ္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။ (???)

“စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ဆန္းသစ္တီထြင္နိုင္စြမ္းက အရမ္းကို အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ေနရာက ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒီေန႔ ကၽြန္မတို့ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့တဲ့ Innovation Hub က ျမန္မာလူငယ္ေတြအတြက္ ဆန္းသစ္တဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္မွုနည္းလမ္းေတြကို ဖန္တီးနိုင္ဖို့အတြက္ မ်ားစြာ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးသြားနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမွုေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို့အတြက္ ျပန္လည္ပံ့ပိုးေပးနိုင္မယ္လို့ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီေန႔ၿပိဳင္ပြဲဝင္အဖြဲ႕ေတြ တင္ဆက္ျပသခဲ့တဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္း အႀကံဉာဏ္ေတြအားလုံးကိုလည္း ကၽြန္မအေနနဲ႔ သေဘာက်ႏွစ္သက္မိၿပီး အထူးသျဖင့္ ေနာက္ႏွစ္မွာ အနိုင္ရ အနိုင္ရရွိခဲ့တဲ့အဖြဲ႕ေတြရဲ့ ဆန္းသစ္ဖန္တီးမွုေတြအသက္ဝင္လာမယ့္ အခ်ိန္ကို အရမ္းကို ေမၽွာ္လင့္ ေနမိပါတယ္။” ဟု UNDP ၏ Deputy Resident Representative ျဖစ္သူ Ms. Dawn del Rio က ေျပာၾကားပါသည္။
The Hackathon 2019 နည္းပညာၿပိဳင္ပြဲအား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံတဝန္းရွိ ၿမိဳ့ေပါင္း ၁၂ ၿမိဳ့မွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေပါင္း ၃၀၀ ခန႔္ေလၽွာက္ထားခဲ့ၾကၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေပါင္း ၂၀၀ နီးပါသည္ ၿပိဳင္ပြဲသို့ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။
The Hackathon သည္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ား၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္ တီထြင္နိုင္စြမ္းႏွင့္ စြန႔္ဦးတီထြင္နိုင္စြမ္းမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အူရီဒူးျမန္မာႏွင့္ UNDP တို့မွ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ အထူးအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ျမန္မာနိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ား၏ ဆန္းသစ္ေသာ စိတ္ကူးအႀကံဉာဏ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေပးနိုင္ရန္၊ ထိုမွတဆင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပန္းတိုင္မ်ားအား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာအသုံးျပဳ၍ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဖန္တီးပုံေဖာ္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
The Hackathon 2019 နည္းပညာၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက www.thehackathon2019.com တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွုနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။