ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေနာက္ထပ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားေသာ ေက်းလက္က်န္းမာေရး စင္တာ ၂ခုကို က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေနာက္ထပ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားေသာ ေက်းလက္က်န္းမာေရး စင္တာ ၂ခုကို က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
အူရီဒူးျမန္မာမွ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အနီးရွိ ဖါးမြန္ေက်း႐ြာ ႏွင့္ ထီဟန္ေဆြးေက်း႐ြာတို႔တြင္ ေဆာက္ေလုပ္ၿပီးစီးသြားေသာ ၁၈ခုေျမာက္ ႏွင့္ ၁၉ခုေျမာက္ ပဏာမက်န္မားေရးစင္တာ ႏွစ္ခု၏ကို အားကစားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခန္းအနားကို ရွမ္းျပည္နယ္ဆိုင္ရာ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အစိုးရပိုင္းမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ UNOPS မွာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အူရီဒူးျမန္မာအဖြဲ႕သားမ်ား ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္သူလူထုတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ဖါမြန္းေက်း႐ြာ ႏွင့္ ထီဟန္ေဆြးေက်း႐ြာတို႔အပါဝင္ အနီးအနားရွိ ေက်း႐ြာစုစုေပါင္း ၃၄႐ြာရွိ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၂,၉၅၉ စုတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ လူဦးေရ ၁၄,၀၀၀နီးပါးသည္ အသစ္ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားေသာ ပဏာမက်န္မားေရးစင္တာ ၂ခုရွိျခင္းေၾကာင္း ေကင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေက်းလက္က်န္းမာေရးစင္တာ ၂ခုစလုံးသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နားတြင္တည္ရွိပါသည္။ ယခုလြဲေျပာင္းေပးအပ္ေသာ က်န္းမာေရးစင္တာ ၂ခုအပါအဝင္ အူရီဒူးမွ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ပဏာမက်န္းမာေရးစင္တာ ၄ခုကို ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးမတည္ကူညီေပးခဲ့ပါသည္၊။
အူရီဒူးျမန္မာ၏ Head of Corporate Communications ျဖစ္သူ ဦးတင့္ႏိုင္ထြဋ္ က “အူရီဒူးျမန္မာအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး အူရီဒူးဟာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ပညာေရးကဏၭ ၂ရပ္ကို အဓိကထားၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ဘ၀ကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။ UNOPS နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကေနတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းက ျပည္နယ္ နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး ၉ခုအတြင္းမွာ ပဏာမက်န္မားေရးစင္တာေပါင္း ၂၂ခုကို ေဆာက္လုပ္ရန္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီပံ့ပိုးကူညီမႈကေနၿပီး ေက်းလက္ေဒသေန ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို ရရွိမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ေတြဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ လူေနမႈဘဝကို ရရွိႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အူရီဒူးရဲ႕ ပံ့ပိုးကူညီမႈဟာဆိုရင္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာကို အက်ိဳးရွိေစမွာျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ လူမႈဘဝကိုလည္း ရရွိေနထိုင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အူရီဒူးျမန္မာမွ ကူညီပံ့ပိုးထားေသာ ပဏာမက်န္မားေရးစင္တာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံခ်က္ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ အညီ ကုလသမဂၢ၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအတိုင္း ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။