လူငယ္ Founder & CEO ေတြျဖစ္လာဖို႕

လူငယ္ Founder & CEO ေတြျဖစ္လာဖို႕

🛬 ေလယာဥ္ေျပးလမ္းစစ္ေဆးေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ 🛫

ေလယာဥ္ေျပးလမ္းကို ေလယာဥ္အဆင္းအတက္အား အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစပဲ အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ စစ္ေဆးဖို့ intelligent robot ေတြကို သုံးလာၾကသည္။

စက္႐ုပ္ယာဥ္က လူထက္တာဝန္ေက်သည္။ စိတ္ခ်ရသည္။ အႏၲရာယ္လည္းကင္းသည္။

ေလယာဥ္အဆင္းအတက္ကိုလည္း control tower ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ခ်ိန္ဆကာအလုပ္လုပ္နိုင္သည္။

လမ္းကို destructive test လုပ္စရာမလိုပဲ 3D electromagnetic wavesျဖင့္ လမ္းသားကို apperance and structural information စစ္ရန္ 3D digital model ထုတ္နိုင္သည္။

အႏွီရွုပ္ေထြးဆန္းျပားလွသည့္ စစ္ေဆးေရးစက္ေတြကို ထုတ္လုပ္သည့္ company ထူေထာင္သူ Founder & CEO ျဖစ္သူ Gui Zhongcheng သည္ လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္သာျဖစ္သည္။

သူ႔ၾကည့္ၿပီး က်ေနာ္က ေမာင္ Nay Lwin ႏွင့္ တူသည္ဟုထင္သည္။

က်ေနာ္ကေတာ့ ထိုစစ္ေဆးေရး robot ေတြကို ျမန္မာျပည္မွာ လမ္းကန္ထရိုက္စစ္ေဆးရန္သုံးေစခ်င္သည္။

ေအာ္….. တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးသည္ လူငယ္အစြမ္းအစရွိသူမ်ားကို တိုင္းျပည္ရဲ့အနာဂတ္အတြက္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

တိုင္ျပည္ရဲ့ပညာေရးေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးမွု၊ ပညာတတ္ဆရာေတြရဲ့ ကိုယ္က်ိဳးထက္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးၾကည့္မွုႏွင့္ လူငယ္ေလးေတြရဲ့ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မွုေၾကာင့္…….. သူတို့ေတြ တိုးတက္တာ…. ဘာမွမဆန္းေပ။

သူမ်ားေျခလွမ္းတလွမ္းလွမ္းလၽွင္…. က်ေနာ္တို့က ဆယ္လွမ္းလွမ္းသည္။

သို့ေသာ္….. ေနာက္ျပန္။

က်ဳပ္တို့ဆီမွာမ်ား အစိုးရတကၠသိုလ္ကို လူငယ္ေတြေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးဖို့ထက္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသုံးခ်ေနတာျမင္ခဲ့ဖူးေလေသာအခါ……

Richard Myo Thant
25-Oct-2019

(Zawgyi)
လူငယ္ Founder & CEO ေတြျဖစ္လာဖို့
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🛬 ေလယာဥ္ေျပးလမ္းစစ္ေဆးေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ 🛫

ေလယာဥ္ေျပးလမ္းကို ေလယာဥ္အဆင္းအတက္အား အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစပဲ အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ စစ္ေဆးဖို့ intelligent robot ေတြကို သုံးလာၾကသည္။

စက္႐ုပ္ယာဥ္က လူထက္တာဝန္ေက်သည္။ စိတ္ခ်ရသည္။ အႏၲရာယ္လည္းကင္းသည္။

ေလယာဥ္အဆင္းအတက္ကိုလည္း control tower ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ခ်ိန္ဆကာအလုပ္လုပ္နိုင္သည္။

လမ္းကို destructive test လုပ္စရာမလိုပဲ 3D electromagnetic wavesျဖင့္ လမ္းသားကို apperance and structural information စစ္ရန္ 3D digital model ထုတ္နိုင္သည္။

အႏွီရွုပ္ေထြးဆန္းျပားလွသည့္ စစ္ေဆးေရးစက္ေတြကို ထုတ္လုပ္သည့္ company ထူေထာင္သူ Founder & CEO ျဖစ္သူ Gui Zhongcheng သည္ လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္သာျဖစ္သည္။

သူ႔ၾကည့္ၿပီး က်ေနာ္က ေမာင္ Nay Lwin ႏွင့္ တူသည္ဟုထင္သည္။

က်ေနာ္ကေတာ့ ထိုစစ္ေဆးေရး robot ေတြကို ျမန္မာျပည္မွာ လမ္းကန္ထရိုက္စစ္ေဆးရန္သုံးေစခ်င္သည္။

ေအာ္….. တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးသည္ လူငယ္အစြမ္းအစရွိသူမ်ားကို တိုင္းျပည္ရဲ့အနာဂတ္အတြက္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

တိုင္ျပည္ရဲ့ပညာေရးေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးမွု၊ ပညာတတ္ဆရာေတြရဲ့ ကိုယ္က်ိဳးထက္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးၾကည့္မွုႏွင့္ လူငယ္ေလးေတြရဲ့ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မွုေၾကာင့္…….. သူတို့ေတြ တိုးတက္တာ…. ဘာမွမဆန္းေပ။

သူမ်ားေျခလွမ္းတလွမ္းလွမ္းလၽွင္…. က်ေနာ္တို့က ဆယ္လွမ္းလွမ္းသည္။

သို့ေသာ္….. ေနာက္ျပန္။

က်ဳပ္တို့ဆီမွာမ်ား အစိုးရတကၠသိုလ္ကို လူငယ္ေတြေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးဖို့ထက္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသုံးခ်ေနတာျမင္ခဲ့ဖူးေလေသာအခါ……

Richard Myo Thant
25-Oct-2019