အစြမ္းထက္ေသာ ေရေတာ္က်င့္စဥ္

အစြမ္းထက္ေသာ ေရေတာ္က်င့္စဥ္

ဘုရား မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ေရ ကို ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း
ဆက္ကပ္ရန္ ျဖစိသည္။
ဆက္ကပ္ေသာအခါ မိမိမ်က္ႏွာသစ္သည့္ေရ
ကိုပင္ ကပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
မိမိ ၏ နႈတ္မွ ျဖစ္ေစ..

” ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ေအးျမၾကည္လင္
သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေသာ ဤ မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္
ေရ ကို လႈဒါန္းပါ၏ ။”

ဟု႔ ဆို ၍ အနည္းငယ္ အာရံုျပဳ႕၍ ဆိုင္းငံ့
ထားပါ။
ထိုသို႔.. အခ်ိန္အနည္းငယ္ ဆိုင္းငံ့ထား ၿပီးမွ
ထို မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ေရ ကို မိမိကိုယ္တိုင္
ေသာက္ပါ။ မ်က္ႏွာသစ္ပါ။
ေသာက္ေတာ္ေရ ဖလား သန္႔သန္႔တြင္ ေရထဲ့
ၿပီး ဘုရား ကို ကပ္လႈ ထား ပါ။
လႈဒါန္း ေသာ အခါ..

” ဘုရား တပည့္ေတာ္ သည္ ဘုရား တရား
သံဃာ မိဘ ဆရာ ဟူေသာ အနႏၲဂိုဏ္းဝင္
ေက်းဇူး ရွင္ အေပါင္း တို႔အား ဤ ေရ ေတာ္ကို
လႈဒါန္းပါ၏ ။ ဆက္ကပ္ပါ၏ ။ပူေဇာ္ပါ၏ ။
အရွင္သူျမတ္တို႔ ဘုရား ”
ဟု႔ ရြတ္ဆိုပါ။

ေန မြန္း လတ္ (၁၁) ေက်ာ္သည့္ အခါ နံနက္က
လႈဒါန္းထား ေသာ ေသာက္ေတာ္ေရ ကိုစြန္႔ ၍
ေရအသစ္ လဲ လႈ ပါ။
ညေန (၃) နာရီ အခ်ိန္တြင္ နံနက္ (၁၁) နာရီ က
လႈဒါန္းထားေသာေသာက္ေတာ္ေရကို စြန္႔ ၍
အသစ္ လဲ လွယ္ပါ ။
စြန္႔ ၿပီး ေသာ ေရ ေတာ္ မ်ား ကို အိုး တစ္လံုးသန္႔သန္႔ တြင္စု႔ေပါင္း ၍ ထဲ့ပါ။
မိမိတို႔ အာရံု ဆႏၵ ေပၚသလို အသံုး ျပဳ႕ႏိုင္သည္

ဥပမာ… မိမိေနထိုင္ေသယ အိုးအိမ္ ျခံေျမ အတြင္း ေလာကီအစီအမံ ျဖင့္ ျပဳ႕လုပ္ထား
သည္ ကို ထင္ ျမင္ယူဆရေသာအခါ ျဖစ္ေစ
ေဘးဆိုး ရန္ဆိုး အႏၲရာယ္ကပ္ဆိုး ေရာဂါ အမ်ိဴးမ်ိဴး တို႔ ႏွင့္ေတြ႕ၾကံဳ ရသည္ျဖစ္ေစ
၎ ေရ မ်ား ကို ေအာင္သေျပ ၃ ၫြန္..
၅ ၫြန္႔.. ၇ ၫြန္႔… စသျဖင့္ အိမ္ေျမဝိုင္း မ်ားကို အေရွ႕ေျမာက္ တနဂၤေႏြ ေထာင့္ မွ လက္ယာ
ရစ္ ပက္ဖ်န္း သြား ပါ။

ေအာင္သေျပပန္းႏွင့္ ပက္ဖ်န္းေသာအခါ..

“ဣ တိပိေတာ ဘဂဝါ ပုေဗၺနိဝါသဉာဏံ
ဣတိပိေတာ ဘဂဝါ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏံ
ဣတိပိေတာ ဘဂဝါ အာသဝကၡယဉာဏံ”

ဟု႔ ရြတ္ဆိုပါ။

ေဖာ္ျပပါ အစြမ္းထက္ေသာ ေရေတာ္ က်င့္စဥ္
၏ အစြမ္းသတၱိသည္..

၁။ မၿပိဳကြဲေသာသတၱိရွိျခင္း
၂။ အညစ္အေၾကး ကို ရွင္းလင္းႏိုင္ျခင္း
၃။ ေအးျမၾကည္လင္ေသာ သတၱိရွိျခင္း
၄။ မြတ္သိပ္ဆာေလာင္မႈ႕ကို ပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ျခင္း
၅။ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ျခင္း စေသာ
ခ်မ္းသာ ျခင္း ၅ ပါး ႏွင့္ ျပည့္စံု ေစႏ္ုင္၏ ။

ေရႊေပၚကၽြန္းဆရာေတာ္ ( ေစေတာ္ဝင္)

🙏 MMT
မမျမတ္မို