ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းတို႔အတြက္ Biometrics နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳလိုၾက

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၊ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၉။ ။ ကမာၻတစ္ဝန္းဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ Visa…

0 Comments

ရုပ္ရွင္၏ ေျခလွမ္းတိုင္းႏွင့္အတူ ရန္ကုန္၏ ရင္ခုန္သံျဖင့္ ရႀကိမ္ေျမာက္ပြဲေတာ္ကို ဖြင့္လွစ္မည္

နိုဝင္ဘာလ ၇ရက္၊ ရန္ကုန္။ ။ ရိုးရာဓေလ့ႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ အေမြအႏွစ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ား ပိုမိုစိတ္ဝင္စား မွုရွိလာေစရန္ရည္ရြယ္၍…

0 Comments

ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တိုက္ စီမံကိန္းအား ေနရာ ၆၀ သို႔ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စာၾကည့္တိုက္ စီမံကိန္းမွတဆင့္ ျပည္သူလူထု၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာတတ္ေျမာက္မႈအား ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္…

0 Comments

ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ (MAB) က အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်းေငြ က်ပ္ ၅၇ ဘီလီယံခ်ထားေပး

ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ (MAB) မွ အေသးစားေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားထံ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့အေနျဖင့္ ေခ်းေငြ က်ပ္ ၅၇ ဘီလီယံ ခ်ထားေပးျခင္းအခမ္းအနားကို…

0 Comments