ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ေတြ အြန္လိုင္းမွာ ေဘးကင္းလုံျခဳံေစဖို့ မိဘမ်ား ကူညီေပးပါ

ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ ဆိုရွယ္မီဒီယာ အသုံးမျပဳခင္မွာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို ဦးစြာ အသိေပးထားပါ။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ကေလးသူငယ္အမ်ားစုမွာ အသက္…

0 Comments

ျမန္မာရဲ႕အႀကီးဆံုးအခြန္ထမ္း ၅ဦးထဲ Grand Royal ကုမၸဏီပါဝင္

အစိုးရခ်မွတ္ထားတ့ဲ နည္းဥပေဒ စည္းကမ္းေတြနဲ႕ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားနဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေတြကို လိုက္နာၿပီး အခြန္ကို တာဝန္ေက်ေအာင္ေပးေဆာင္ခ့ဲတယ္လို႕ သူတို႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရပါတယ္။…

0 Comments

ျမန္မာရဲ႕အႀကီးဆံုးအခြန္ထမ္း ၅ဦးထဲ Grand Royal ကုမၸဏီပါဝင္

ျမန္မာရဲ႕အႀကီးဆံုးအခြန္ထမ္း ၅ဦးထဲ Grand Royal ကုမၸဏီပါဝင္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ခုေက်ာ္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာ အခိုင္အမာရပ္တည္ေနတ့ဲ Grand…

0 Comments

“တစ္သိန္းတိုင္းမွာ တစ္ဆယ္လွူ၊ MAB နဲ႔ လက္တြဲကူ” အစီအစဥ္ MAB Customers မ်ား စုေငြအေကာင့္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆရာမ်ားလုပ္ခလစာမ်ားကို သုံးႏွစ္တိုင္ေအာင္ ေပးအပ္သြားမည္

“တစ္သိန္းတိုင္းမွာ တစ္ဆယ္လွူ၊ MAB နဲ႔ လက္တြဲကူ” အစီအစဥ္သည္ MAB Customers မ်ား၏ စုေငြအေကာင့္မ်ားမွတစ္ဆင့္…

0 Comments