“ေရႊမိုက္ခဲ” သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ၏ Semi-Final အဆင့္သို့ တက္လွမ္းနိုင္ခဲ့သူဆန္ခါတင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ (၁၂) ဦးအား မီဒီယာမ်ား ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပး

“ေရႊမိုက္ခဲ” သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ၏ Semi-Final အဆင့္သို့ တက္လွမ္းနိုင္ခဲ့သူဆန္ခါတင္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ (၁၂) ဦးအား မီဒီယာမ်ား ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပး
(ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို့ ႏွစ္သက္ရာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားကို SMS Voting စနစ္ျဖင့္ ပါဝင္ မဲေပးနိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။)

ရန္ကုန္ ၊ မတ္လ ၁၉ ရက္ –

“ေရႊမိုက္ခဲ” သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲကို MPT ႏွင့္ ေတးသံသာ Music App တို့မွ ပူးေပါင္းတင္ဆက္ၿပီး ပထမအဆင့္ အြန္လိုင္းသီဆိုယွဥ္ၿပိဳင္မွုကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္မွ မတ္လ (၇) ရက္အထိ လက္ခံေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ပဏာမအဆင့္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ၂,၃၀၀ ေက်ာ္တို့က ၎တို့ ရိုက္ကူး သီဆိုထားေသာ သီခ်င္းဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို ေပးပို့၍ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္သူ မ်ားျပားလွျခင္း ႏွင့္အတူ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားစြာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ အတြက္ ယခုၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ဆန္ခါတင္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အေရအတြက္ကို ၁၀ ဦးအစား ၁၂ ဦးအထိ တိုးခ်ဲ႕ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ရသည္။အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲဝင္ (၁၂) ဦးကို အကဲျဖတ္ဒိုင္အဖြဲ႕၏ ေပးမွတ္ (၇၀%) ႏွင့္ Facebook reaction (၃၀%) ျဖင့္ တြဲဖက္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါအတိုင္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ Semi-Final ၿပိဳင္ပြဲဝင္ (၁၂) ဦးမွာ Voting Number 1 – ကဲကဲ၊ Voting Number 2 – အိုင္စြမ္း၊ Voting Number 3 – သဲရာ – အားလင္း၊ Voting Number 4 – နန႔္ၿဖိဳးအိ၊ Voting Number 5 – ေစာ Blessing မူ၊ Voting Number 6 – ရွီးရွီး၊ Voting Number 7 – ဂ်ာပန္လူ၊ Voting Number 8 – မိေဒဝီ၊ Voting Number 9 – နႏၵာေရႊရည္ဝင္း၊ Voting Number 10 – ဖီဆာမိုးရီ၊ Voting Number 11 – ဟယ္ဘလူေဆး ႏွင့္ Voting Number 12 – ေအာင္ဒင့္ တို့ျဖစ္သည္။အကဲျဖတ္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဂီတေလာကတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ အႏုပညာရွင္၊ ဂီတပညာရွင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေတးေရးျမင့္မိုးေအာင္၊ ဂစ္တာပညာရွင္ လီယိုနာဒ္ေမာင္ေမာင္လြင္၊ ေတးသံရွင္ ေရဗကၠာဝင္း၊ ေတးေရး/ေတးဆို ေဝႀကီး၊ ေတးသံရွင္ ဂ်ဴဝယ္လ္တို့ က အကဲျဖတ္ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ (၁၂) ဦးသည္ မတ္လ (၂၁) ရက္ နံနက္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ Northern Old Skool တြင္ Semi Final ၿပိဳင္ပြဲသီဆိုယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ေရႊမိုက္ခဲ – Shwe Mic Khae Official Facebook Page တြင္လည္း တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး MPT ႏွင့္ Tay Than Tar Page မ်ားမွ တစ္ဆင့္လည္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွုနိုင္မည္ျဖစ္သည္ ။ ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ (၁၂) ဦးအား မတ္လ ၁၉ ရက္မွ မတ္လ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီထိ မဲေပးနိုင္ၿပီး Grand-Final သို့ တက္လွမ္းနိုင္မည့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ (၆) ဦးအား Grand-Final ပြဲ စဖြင့္ဖြင့္ခ်င္းတြင္ ေၾကညာေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားကို မဲေပးရမည့္ပုံစံမွာ Facebook reaction မ်ားအတြက္ ေရႊမိုက္ခဲ page မွ တင္ေပးထားသည့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္တစ္ဦးခ်င္း၏ သီဆိုယွဥ္ၿပိဳင္ပုံ Original Video ေအာက္တြင္ Like / Reaction ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ Reaction ႏွင့္ SMS Vote မ်ားကို စုစုေပါင္းရမွတ္၏ (၃၀%) ကို ရယူမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ (၇၀%) ကို အကဲျဖတ္ဒိုင္ ၅ ဦးမွ စိစစ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေရႊမိုက္ခဲ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲသည္ အျခားၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္မတူသည့္ ထူးျခားေသာ SMS Reward Voting ကိုမိတ္ဆက္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ SMS Reward Voting သည္ မိမိေပးပို့လိုက္သည့္ Voting ပမာဏက်သင့္ေငြေတြကို (၅ ရာခိုင္ႏွုန္း အခြန္မပါ) ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ – မိမိက ၿပိဳင္ပြဲဝင္ နံပါတ္ (၁) ကို မဲေပးလိုက္ပါက မိမိ ၏ Voting ပမာဏအတိုင္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္ နံပါတ္(၁)ကို တိုက္ရိုက္ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။)
SMS Reward Voting ေပးမည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိအားေပးသည့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား၏ နံပါတ္မ်ားကို 7171 သို့ SMS (စာတို) ေပးပို့ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ၿပိဳင္ပြဲဝင္ နံပါတ္ 1 ကို အားေပးပါက 1 ဟု ရိုက္ၿပီး 7171 သို့ SMS (စာတို) ေပးပို့ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေပးပို့သည့္ SMS (စာတို) တစ္ေစာင္လၽွင္ ၁၀၀ က်ပ္တိတိ (အခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏွုန္း ပါဝင္ၿပီး) က်သင့္မည္ ျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္မ်ားမွ မိမိတို့ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအား SMS မွတစ္ဆင့္ အကန႔္အသတ္မရွိ ေပးပို့၍ မဲေပးနိုင္ပါသည္။
Semi-Final အဆင့္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္(၆)ဦီးသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Grand Final စင္ျမင့္ထက္တြင္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ မတ္လ ၂၈ ရက္ နံနက္ (၁၀) နာရီမွ ေန႔လည္ (၁) နာရီထိ မဲေပးနိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ၃ ဦးအျဖစ္ မည္သူက တက္လွမ္း နိုင္မည္ ဆိုသည္ကို ဆက္လက္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ အနိုင္ရရွိသူ သည္ ဆုေၾကးေငြ ျမန္မာက်ပ္ သိန္း (၇၀)၊ First Runner Up သည္ ဆုေၾကးေငြ ျမန္မာက်ပ္ သိန္း (၃၀) ႏွင့္ Second Runner Up သည္ ဆုေၾကးေငြ ျမန္မာက်ပ္ (၁၀) သိန္းတို့ႏွင့္ အတူ အနိုင္ရသူ ၃ ဦးလုံးသို့ ကိုယ္ပိုင္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္စီအား ေတးသံသာမွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို စီစဥ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
“ေရႊမိုက္ခဲ” သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေတးသံသာ Music App ၏ တရားဝင္ Facebook စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္ေသာ https://web.facebook.com/taythantharmusic/ ႏွင့္ ေရႊမိုက္ခဲ ၏ တရားဝင္ Facebook စာမ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ https://www.facebook.com/shwemickhae/ သို့ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရွု၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (၀၉) ၄၄ ၁၁၁ ၇၇၁၁ သို့ ေခၚဆို၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။