အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို စုံစမ္းနိုင္မည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပလက္ေဖာင္းကို မိတ္ဆက္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ဆန္းသစ္တီထြင္ဖန္တီးမွုမ်ားျဖင့္ ထိပ္တန္းဒစ္ဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကိုေပးအပ္ေနသည့္ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံး ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို အသုံးျပဳေနသည့္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အသစ္မ်ား ႏွင့္ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မွုမ်ားႏွင့္ ပါတ္သတ္၍ လုပ္ငန္းသုံးဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ပံ့ပိုးေပးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မွုသစ္တစ္ခုကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။
အူရီဒူး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးဝန္ေဆာင္မွုအဖြဲ႕မွ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ သိလိုသည္မ်ားကို စုံစမ္းေမးျမန္း နိုင္မည့္ အြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မွုျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအား အူရီဒူး၏ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္‌ေဆာင္မွုမ်ားႏွင့္ ပါတ္သတ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးမွု ရယူနိုင္ရန္အတြက္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုံးစြဲသူမွ အဆိုပါပုံစံကိုျဖည့္လိုက္သည္ႏွင့္ အူရီဒူးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးဝန္ေဆာင္မွုအဖြဲ႕မွ ၎တို့၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို ေပးအပ္နိုင္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ျပန္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အူရီဒူးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးဝန္ေဆာင္မွုမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်စနစ္၊ အသုံးျပဳၿပီးမွ ေငြေပးေခ်သည့္စနစ္၊ မိုဘိုင္းအင္တာနက္၊ နိုင္ငံရပ္ျခားသို့ဆက္သြယ္ျခင္း၊ Office from Home ဝန္ေဆာင္မွု၊ သုံစြဲသူအမ်ားအျပားသို့ တစ္ၿပိဳင္တဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ေပးပို့နိုင္သည့္ Bulk SMS၊ Data Pool၊ M2M ဝန္ေဆာင္မွု၊ သီးသန႔္အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား ျဖစ္သည့္ (သီးသန႔္အင္တာနက္၊ Domestic Private Leased Service၊ International Private Leased Circuits)၊ ျပည္ပသုံးအင္တာနက္အစီအစဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑အလိုက္ အသုံးစြဲသူ၏ လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားႏွင့္ ပါတ္သတ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ စုံစမ္းနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စုံစမ္းေမးျမန္းထားသူမ်ားအား အူရီဒူးစီးပြားေရးဌာနမွ စုံစမ္းေမးျမန္းမွုပုံစံကို လက္ခံရရွိသည့္အခ်ိန္၏ ၃နာရီမွ ၄နာရီအတြင္း (႐ုံးခ်ိန္အတြင္း) ျပန္လည္ဆက္သြယ္ ေျဖၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၎ခ်န္နယ္လ္သစ္ကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မည့္အျပင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး အူရီဒူးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးဝန္ေဆာင္မွုအဖြဲ႕ႏွင့္ အျမဲအဆက္အသြယ္မျပတ္ ရွိေနနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ဝန္ေဆာင္မွုအတြက္ အြန္လိုင္းမွ ေမးျမန္းစုံစမ္းနိုင္သည့္ပုံစံကို ရယူနိုင္ရန္ သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ Ooredoo Business Facebook စာမ်က္ႏွာသို့ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာနိုင္သည္။