Grand Royal Group International ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ တရားမွ်တေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွတဆင့္ နိုင္ငံျခားအရက္မ်ားတင္သြင္းျခင္းမူဝါဒ အားႀကိဳဆို

Grand Royal Group International ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ (GRGI) သည္၊ လူႀကိဳက္မ်ား၍ ထင္ရွားေသာ ဝီစကီအမွတ္တံဆိပ္အမ်ားအျပားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံယမကာေဈးကြက္ကို ဦးေဆာင္လ်က္ရွိ ေသာ ကုမၸဏီအစုအဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္သည္။ ေဈးကြက္အတြင္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာရပ္တည္လာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၅) ႏွစ္တိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၅) ရက္တြင္၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုးက ထုတ္ျပန္ေသာ၊ နိုင္ငံျခားမွအရက္မ်ားတင္သြင္းခြင့္အား ေျဖေလ်ာ့သည့္မူဝါဒကို၊ ကုမၸဏီအစုအဖြဲ႕အေနႏွင့္ အျပည့္အဝ‌ ေထာက္ခံပါေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္သည္။ယင္းကဲ့သို႔ ျမန္မာနိုင္ငံေဈးကြက္အတြင္း၊ နိုင္ငံျခားအရက္မ်ားတင္သြင္းျခင္းအား ေျဖေလွ်ာ့သည့္ မူဝါဒ ႏွင့္ပတ္သက္၍၊ GRGI ၏ တြဲဖက္ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေအာင္မိုးေက်ာ္က၊ “ဒီေျဖေလွ်ာ့မႈနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေနတဲ့ ကုမၸဏီအစုအဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕၊ တိုင္းျပည္အတြက္ ေရာ၊ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသား မိဘျပည္သူေတြအတြက္ေရာ အက်ိဳးရွိေစၿပီး၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကတဆင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ စရာေတြ၊ တီထြင္စမ္းသစ္နိုင္တာေတြကို ေဖၚေဆာင္ေပးမယ့္ မူဝါဒေတြ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကို အထူးႀကိဳဆိုပါတယ္။ စားသုံးသူအတြက္ က်န္းမာေရးက႑ေရာ၊ တိုင္းျပည္အတြက္ မွ်တၿပီး ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြန္အေကာက္ေတြ ေကာက္ခံနိုင္ဖို႔ေရာ ရည္႐ြယ္ၿပီး၊ နိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာလိုက္နာၿပီး၊ ေဈးကြက္အတြင္းမွာ တရားမွ်တတဲ့ ကုန္သြယ္မႈ မူဝါဒေတြရွိမွသာ၊ စားသုံးသူေတြအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာေတြ၊ တီထြင္စမ္းသစ္တာေတြကို ေဖၚေဆာင္ ေပးနိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ယုံၾကည္ပါတယ္။ ထုတ္ကုန္ေတြအတြက္ နည္းဥပေဒေတြ၊ အခြန္ႏႈန္း ထားေတြ၊ တံဆိပ္ရိုက္ႏွိပ္တာေတြ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ပုံ အဆင့္ဆင့္ေျခရာခံနိုင္တာေတြ အားလုံးဟာ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႕ အနီးစပ္ဆုံး၊ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားမွာ စနစ္တက်က်င့္သုံးေနတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြ၊ မူေဘာင္ေတြ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႕ စံခ်ိန္စံႏႈန္းေတြအတိုင္း၊ တသတ္မတ္တည္းျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ GRGI ကုမၸဏီအစုအဖြဲ႕အေနနဲ႕ ေစ်းကြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ႀကိဳဆိုၿပီး၊ စားသုံးသူေတြနဲ႕ လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်သဴေတြအတြက္၊ ထုတ္ကုန္အသစ္ေတြ တီထြင္စမ္းသစ္နိုင္ဖို႔၊ ဒီထက္မက ႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ တရားမွ်တတဲ့ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ရွိေနဖို႔ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။” ဟုဆို သည္။

“GRGI ဟာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း၊ တိုင္းျပည္အတြက္ အခြန္ဘ႑ာေငြ အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္တဲ့ နိုင္ငံ့သား ေကာင္း အခြန္ထမ္း ကုမၸဏီေတြထဲမွာ ထိပ္ဆုံးကပါဝင္ေနပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးက ထိုက္ထိုက္တန္တန္ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ အခြန္ထမ္းဆုေတြကို ရရွိလာခဲ့တာ (၅) ႏွစ္ဆက္တိုက္ရွိပါၿပီ။ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအတြက္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့ အခြန္ဘ႑ာျဖစ္တဲ့ အခြန္အေကာက္ေတြကို တိက်ေသခ်ာစြာ လိုက္နာၿပီး ေပးေဆာင္နိုင္ဖို႔၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အင္မတန္အေလးအနက္ထားပါတယ္။ တာဝန္သိ၊ နိုင္ငံ့သားေကာင္း ကုမၸဏီအစုအဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ ယမကာထုတ္ကုန္ေတြအတြက္ ရိုးရွင္းၿပီး၊ ထိေရာက္ တဲ့၊ အားလုံးတေျပးညီတည္းပါဝင္နိုင္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ အခြန္စည္းၾကပ္နည္းေတြကို အားေပး ေထာက္ခံပါတယ္။” ဟု ဦးေအာင္မိုးေက်ာ္ က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

Grand Royal Group International ကုမၸဏီလီမိတက္၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ၊ Mr. Sanjay Gupta က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီအစုအဖြဲ႕ဟာ၊ ႏွစ္ေပါင္း (၂၅) ႏွစ္တိုင္ ေဈးကြက္အတြင္းမွာ၊ အတြင္း အျပင္၊ စိန္ေခၚမူေပါင္းမ်ားစြာနဲ႕ ႀကံ့ႀကံ့ခံရပ္တည္လာခဲ့ပါတယ္။ ေဈးကြက္ထဲမွာ ဒီလိုအေတြ႕အႀကဳံေတြ ရွိလို႔ ပိုမိုခိုင္မာၿပီး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စားသုံးသူေတြကို အၿမဲ ဦးစားေပးနိုင္ဖို႔အတြက္၊ အေကာင္းဆုံးဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ ထုတ္ကုန္ေတြေပးနိုင္ဖို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္ မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ‌‌‌ေဂဟစနစ္တစ္ခုလုံးဟာ၊ တသီးတျခား တည္ရွိေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ ေဆာင္႐ြက္သမွ်ဟာ၊ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း အလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထိေရာက္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ က႑အားလုံး စပ္ဆက္ေနတာေၾကာင့္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ GRGI အေနနဲ႕ လူမူအသိုင္းအဝန္းတစ္ခုလုံးကို ေကာင္းက်ိဳးျပဳတာေတြပဲ ေဆာင္႐ြက္ေနပါ တယ္။” ဟုဆိုသည္။

၎က ဆက္လက္၍ ”ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြ ရွိလာတာဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုန္အမွတ္တံဆိတ္ေတြ ဒီထက္ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္တိုးတက္ဖို႔အတြက္၊ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ ကိုယ့္ထုတ္ ကုန္ေတြကို  အရည္အေသြးေတြ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာဖို႔၊ စမ္းစစ္ေလ့လာဖို႔၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အရည္အေသြး
ေတြကို ထိန္းသိမ္းထားနိုင္ဖို႔ ဆက္တိုက္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသြားဖို႔ ရည္႐ြယ္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ၊ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္လက္တြဲေဖၚေတြ၊ စားသုံးသူေတြနဲ႕ ျပည္တြင္းက လူေနမႈ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံးကို တသတ္မတ္တည္း အေလးထား ေထာက္ပံ့သြားဖို႔လည္း ရည္႐ြယ္ပါတယ္။
ဒီလိုမ်ိဳး ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသြားဖို႔ဆိုတာ၊ အင္မတန္မွအေရးပါၿပီး၊ ေရရွည္ေဆာင္႐ြက္သြားရမယ့္၊ က႑ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္ကစလို႔၊ စားသုံးသူေတြအတြက္ပဲ၊ ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ၿပီး၊ စားသုံး သူေတြအတြက္ အျမင့္မားဆုံး အရည္အေသြးေတြရွိတာေတြကိုသာ ထုတ္နိုင္ဖို႔ တင္းၾကပ္တဲ့ စံခ်ိန္စံႏႈန္း ေတြကို အၿမဲထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ထုတ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ေတြျဖစ္တဲ့ Grand Royal Black၊ Grand Royal Special Reserve၊  Signature နဲ႕ Smooth ေတြဟာ ဒီက႑အတြင္းမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္တဲ့၊ ဆုတံဆိပ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ကို ဆြတ္ခူးရရွိထားပါတယ္။” ဟု ဆိုသည္။

“ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းမွာ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီအစုအဖြဲ႕က၊ လိုင္စင္ေၾကးေတြ၊ အခြန္ေတြ၊ အေကာက္ေတြ အားလုံး၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြ၊ စုစုေပါင္း (၁၄၀) ဘီလီယံကို ေပးေဆာင္ေနပါတယ္။ ျပည္တြင္းကရတဲ့ ကုန္ ၾကမ္းေတြကို အသုံးျပဳထုတ္လုပ္ထားတဲ့အတြက္၊ ျပည္တြင္းျဖစ္ အစစ္အမွန္ဆိုတဲ့ အႏွစ္သာရကို ေဖၚ ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ႏွစ္တိုင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းက ေတာင္သူဦးႀကီးေတြဆီကေန ၊ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ေပါင္း ရာေထာင္ခ်ီ၊ ဝယ္ယူေနတဲ့အတြက္၊ ျပည္တြင္းက လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ဘီလီယံခ်ီၿပီး အေထာက္အကူျပဳေနပါတယ္။ ယမကာထုတ္ကုန္ေတြအတြက္ အခြန္ စည္းၾကပ္မႈနဲ႕အတူ၊ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ဒီမူဝါဒအသစ္ဟာ၊ တရားမွ်တမႈရွိၿပီး တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားမွ်တမွ၊ နိုင္ငံေတာ္က ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြန္ဘ႑ာေငြေတြ ရရွိနိုင္ ၿပီး၊ နိုင္ငံတြင္းက ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်သဴေတြျဖစ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႕တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္ဝွက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း အက်ိဳးဆက္စပ္ေနတဲ့  လူမႈအသိုင္းအဝန္းေတြကို ကာကြယ္ေပးနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟုလည္း Mr. Sanjay Gupta ကဆိုသည္။