ေဘာလံုးဥကၠဌဘာေတြလုပ္

ေဘာလံုးဥကၠဌဘာေတြလုပ္

ဦးေဇာ္ေဇာ္ေရးတဲ့


Covid-19 Positive ေတြ႕ရွိသူ မ်ားျပားလာတာနဲ႔အမၽွ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပး နိုင္ဖို့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဆရာႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ဆရာႀကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဇာ္ေဝစိုးတို့နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ဧရာဝတီစင္တာကို ကုတင္ (၇၇၀)ဆံ့ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားတဲ့ ဧရာဝတီစင္တာ (A)မွာ (၄၂၅)ကုတင္၊ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕မယ့္ ဧရာဝတီစင္တာ (B)မွာ ကုတင္ (၂၇၀)၊ ဧရာဝတီစင္တာ (C)ျဖစ္တဲ့ Covid-19 Critical Care Unit မွာေတာ့ ICU နဲ႔ HDU စုစုေပါင္း (၇၅)ကုတင္ ပါရွိမွာျဖစ္ၿပီး ယခုလကုန္မွာ ၿပီးစီးနိုင္ဖို့ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

အခုလို ကာလအတြင္းမွာ အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးနိုင္ဖို့ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကတဲ့ အလုပ္သမားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေစတနာရွင္မ်ားအားလုံးကို လွိုက္လွိုက္လွဲလွဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။

@U Zaw Zaw