ခ်စ္သုေဝရဲ႕အလွဴ

ခ်စ္သုေဝရဲ႕အလွဴ

ညီေလးလင္းလင္းနဲ႔ညီမေလးခ်စ္သုေဝတို့
ေခတ္သစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ့မြန္ျမတ္တဲ့အလွူ


COVID-19 ကာလမွာ ဆြမ္းေလာင္းအသင္းမ်ားရပ္နားထားသလို ဆြမ္းခံထြက္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ၾကတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ဆြမ္းအခက္အခဲျဖစ္ေပၚေနခဲ့ပါတယ္။

ဒီအခက္အခဲအတြက္ ေခတ္သစ္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ (၇) က္သားသမီးမ်ားႏွင့္စုေပါင္း၍ ဒဂုံၿမိဳ့နယ္၊ အိမ္ေတာ္ရာတိုက္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း (၂၄) ေက်ာင္းရွိ သံဃာေတာ္ (၂၀၈) ပါးအတြက္ ေန႔ဆြမ္းလွူျဖစ္ခဲ့တယ္။

ျပဳခဲ့ရေသာ ကုသိုလ္အစုစုကို (၇) ရက္သားသမီးမ်ားထပ္တူရရွိၾကပါေစ။
ေရာဂါကပ္ဆိုးႀကီးကိုလည္း အျမန္ဆုံးေက်ာ္လႊားနိုင္ပါေစ။

🙏🙏🙏

ေခတ္သစ္ေဖာင္ေဒးရွင္း