စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြသိဖို႕

စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြသိဖို႕
  • ဒီရက္ပိုင္းမွာ စက္ရံု အလုပ္ရံုေတြပိတ္လို႔ ရန္ကုန္ကျပန္လာသူေတြကို အထူးသတိထားေစာင့္ၾကည့္ပီး Q ဝင္ခိုင္းဖို႔ လိုပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ နယ္ေတြမွာ လူနာေတြ တိုးလာပါလိမ့္မယ္။ ရပ္ကြက္ ေက်း႐ြာေတြထဲ ရန္ကုန္က ျပန္လာသူေတြ ရွိရင္ သတင္းပို႔ၾကပါ။
  • ပဲခူးမွာေတြ႕တဲ့ လူနာထက္ဝက္ေက်ာ္က ၾကည့္ျမင္တိုင္ငါးေစ်းမွာ ငါးသြားဝယ္ေနၾကသူေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ ငါးေစ်းအပါအဝင္ ေစ်းေတြ သြားရင္ သတိရွိၾကပါ။
  • ထန္းတပင္မွာေတြ႕တဲ့ လူနာ ၁၂ ေယာက္ကလဲ ရန္ကုန္ျပန္ေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ အစုလိုက္ မကူးစက္ေအာင္ ရန္ကုန္က ျပန္လာသူေတြကလဲ မိမိအသိေလးနဲ႔ သတင္းပို႔ပီး Q ဝင္ေပးၾကပါ။
  • ဒီေန႔ကစပီး ၂ ပတ္တိတိ စည္းကမ္းလိုက္နာေပးၾကပါ။ Fighting.ေနေသြး