အင္းစိန္၈၈ဦးပိုးေတြ႔ရွိ

အင္းစိန္၈၈ဦးပိုးေတြ႔ရွိ

အင္းစိန္ၿမိဳ့နယ္
တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကိုေဝၿဖိဳးဟန္ေရးတဲ့


အင္းစိန္ ၈၈ ဦး Positive ေတြ႕ရွိစာရင္းတြင္ ရြာမပရိယတၱိ စာသင္တိုက္မွ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္ ၇၅ ပါး ပါဝင္ေန။

ယေန႔ ညေန ၆နာရီခြဲ MOHS ေၾကညာခ်က္အရ အင္းစိန္မွ Positive ေတြ႕ရွိသူ ၈၈ ဦးရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။

ယေန႔နံနက္ပိုင္းက Positive လူနာ ၄ ဦး၏ စာရင္းကို အသိေပးၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ ၈၈ ဦးထဲတြင္ အင္းစိန္ရြာမ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ႀကီးမွ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္ ၇၅ ပါး ပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

က်န္ ၉ ဦး၏ လိပ္စာအမွန္ႏွင့္ အေျခအေနစာရင္းကို ထပ္မံတင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ေဝၿဖိဳးဟန္
၂၄-၉-၂၀၂၀
@Wai Phyo Han