အန္တီစုရဲ႕အေတြး

အန္တီစုရဲ႕အေတြး

ဒီေန႔အတြက္၊ ဒီအေတြး (၂)

“စည္း” ဆိုတဲ့ စကားလုံးေလးတစ္လုံးဟာ ကၽြန္မတို့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အလြန္အေရးပါပါတယ္။ အဘိဓာန္ေတြထဲမွာေတာ့ “ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားတဲ့” အကာအရံ၊ အေရးအေၾကာင္း စတဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြ ေဖာ္ထားပါတယ္။ “စည္း” ကေနၿပီးေတာ့ “စည္းကမ္း” “စည္းလုံး” “စုစည္း” “စည္း႐ုံး” ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရေတြက ဆက္လာျပန္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အထူးေတြးစရာ စကားေတြပါ။

“စည္း” ကို လုံျခဳံမွုဖန္တီးေပးရာလား၊ ၾကပ္တည္းမွု ျဖစ္ေစရာလား ဆိုတာကေတာ့ အျမင္ေပၚမွာတည္ပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ မၽွတေစတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ ၾကည့္ပါတယ္။ ကိုယ့္စည္း၊ သူ႔စည္း။ ကိုယ့္စည္းဆိုတာက ကိုယ္ထိန္းသိမ္းရမယ့္စည္း၊ ကိုယ့္ရဲ့တာဝန္ေပါ့။ သူ႔စည္းကေတာ့ သူထိန္းသိမ္းရမယ့္စည္း၊ ကိုယ့္ရဲ့ရပိုင္ခြင့္ေတြကို မေက်ာ္လြန္ မထိခိုက္ေစေရးေပါ့။ စည္းေစာင့္ျခင္းက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစပါတယ္။

“စည္းကမ္း” ကေတာ့ ကိုယ့္စည္း၊ သူ႔စည္း မၽွတ ထင္ရွားေအာင္ သတ္မွတ္ရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာျခင္း (မၽွတ၊ သင့္ေတာ္တဲ့ စည္းကမ္းေတြကို ဆိုလိုတာပါ) က အားလုံးအတြက္ အက်ိဳးရွိပါတယ္။ ဒါကို Covid နဲ႔ပတ္သက္လို့ ေျပာရလြန္းလို့ နားေထာင္ရသူေတြ ၿငီးေငြ႕မလား စိုးရိမ္ရတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္မတို့နိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးလြန္းလို့ အားမနာတမ္း ေျပာေနရတာပါ။

ဒီအခ်ိန္မွာ အေရးပါေနတဲ့ ေနာက္ “စည္း” စကားကေတာ့ “စည္း႐ုံး” ပါပဲ။ နိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးလွတဲ့ လာေတာ့မယ့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးအတြက္ စည္း႐ုံးေရးကာလ ေရာက္ေနပါၿပီ။ “ေအာင္နိုင္ေရး” လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးေပါ့။ ေအာင္နိုင္ေရးဆိုတာကေတာ့ ျပည္သူကို စည္း႐ုံးရာမွာ ေအာင္ျမင္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ျပည္သူေတြကို စည္း႐ုံးနိုင္တယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြရဲ့ ႏွလုံးသားထဲက၊ စိတ္ထဲက ယုံၾကည္ေထာက္ခံမွုေတြကို စုစည္းရယူလိုက္နိုင္ျခင္းပါပဲ။

ကၽြန္မတို့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္း႐ုံးေရးစည္းကမ္းက ရိုးရွင္းပါတယ္။ “ျပည္သူကိုေလးစား၊ တန္ဖိုးထားပါ။” ဒီဝါက်ေလးတစ္ခုေအာက္မွာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ မတည္နိုင္တဲ့ကတိေတြ မေပးျခင္း၊ ေမတၱာ၊ သစၥာ၊ ေက်းဇူးတရားေစာင့္ထိန္းျခင္းတို့ အားလုံးပါပါတယ္။

မွန္ကန္တဲ့ စည္း႐ုံးေရးဟာ၊ နိုင္ငံရဲ့စည္းလုံးေရးဘက္ကို ဦးတည္ရပါမယ္။ ဖတ္ဖူးပါတယ္။ အမုန္းတရားကို အေျခခံၿပီး စည္း႐ုံးတာဟာ ေရတိုမွာ ေအာင္ျမင္သလိုရွိေပမဲ့၊ ပိုၿပီးသည္းခံစိတ္ရွည္၊ အခ်ိန္ယူရတဲ့ ေမတၱာ အေျခခံတဲ့ စည္း႐ုံးေရးဟာ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲ အက်ိဳးေပးပါတယ္တဲ့။ အျခားသူကို မုန္းေအာင္တိုက္တာထက္ ကိုယ့္ကို ခ်စ္ေအာင္ ႀကိဳးစားတာက ပိုမိုထိေရာက္တဲ့ စည္း႐ုံးေရးဆိုတာ နားလည္ရလြယ္ပါတယ္ေနာ္။

စည္း႐ုံးေရးတကာ့ စည္း႐ုံးေရးကေတာ့ ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ စည္း႐ုံးေရးေတြပါပဲ။ တန္ဖိုးျဖတ္လို့ မရပါ။

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
စက္တင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္