ေျပာင္းလဲမႈႀကီး

ေျပာင္းလဲမႈႀကီး

ေျပာင္းလဲမွု ႀကီး ပါ ။ ျပည္သူ႔ အစိုးရ ကို ဝန္းရံ ၾကတဲ့ ေခတ္ပညာတက္ လူငယ္ေတြ ရဲ့ ဝန္းရံမွုေၾကာင့္ အသြင္ေတြ ေျပာင္းလာခဲ့ပါၿပီ။ ၅ ႏွစ္တာ ဟာ ကုန္ဆုံးမွု အခ်ိန္ ျမန္ ေပမဲ့ COVID 19 ရဲ့ စာေမးပြဲ စစ္ခ်က္နဲ႔ အရာရာ ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ခဲ့ရပါၿပီ။ အေကာင္းဆုံး သက္ေသ ျပခ်က္ေတြပါ။ သူမ်ားေရာင္သလို ေရာင္ ျပ သူေတြ မဟုတ္၊ သူမ်ား ဖားသလို ဖားျပသူေတြ မဟုတ္ ဆိုတာေတြ ျမင္ခဲ့ရပါၿပီ၊ ခရိုနီ ခရိုနီ ဆိုၿပီး ေျပာခဲ့ လာသမၽွ COVID မွာ သက္ေသျပခဲ့ တဲ့ ဦးေဇာ္ လို လူမ်ိဳးကိုလည္း တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္ေၾကာင္း သိခြင့္ရခဲ့ၿပီ၊ COVID ႀကီး ၿပီးရင္ ျပည္သူေတြ ကို တကယ္ ကာကြယ္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ရယ္၊ ျပည္သူ႔အစိုးရ ကို ဝန္းရံ ခဲ့တဲ့ ေခတ္လူငယ္ေတြရယ္၊ ျပည္သူ ကို တကယ္ခ်စ္တဲ့ ခရိုနီ ေတြရယ္ ဒီေလာက္ ခက္ခဲတဲ့ စာေမးပြဲႀကီးေတာင္ နိုင္ေအာင္တိုက္ခဲ့တာဘဲ ၊ ဒို့နိုင္ငံ ႀကီး အဆေပါင္းမ်ားစြာ တိုးတက္ႀကီးပြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္မယ္ဆိုတာ ယုံၾကည္ခဲ့ရပါၿပီ။