လူခ်စ္လူခင္မ်ားသူတစ္ေယာက္ေရးတ့ဲစာ

လူခ်စ္လူခင္မ်ားသူတစ္ေယာက္ေရးတ့ဲစာ

ယေန႔ဦးေဇာ္ေဇာ္ေရးတဲ့


Covid-19 ကပ္ေရာဂါကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ဖို့ လိုအပ္ခ်က္ ရွိေနေသးတဲ့အတြက္ ဧရာဝတီစင္တာကို ကုတင္ (၉၂၀)အထိ တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။

(၂၉)ရက္ေန႔မွာ ကုတင္ (၁၅၀)၊ (၃)ရက္ေန႔မွာ ကုတင္ (၂၇၀) ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေနအထားအရ အေရးအႀကီးဆုံး လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ICU/HDU (၇၅)ကုတင္ပါ Critical Care Unit ကိုလည္း ဆရာႀကီးေဒါက္တာေဇာ္ေဝစိုး ဦးေဆာင္ၿပီး အျမန္ဆုံးဖြင့္လွစ္နိုင္ဖို့ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါတယ္။

ထို့အတူ ဧရာဝတီစင္တာအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေပါင္း (၃၀၀)ေက်ာ္ ေနထိုင္နိုင္ဖို့ ေနရာထိုင္ခင္းေတြ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

လက္ရွိ အခက္အခဲမွာ ကိုယ္က်ိဳးစြန႔္ အနစ္နာခံ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ဆရာဝန္ဆရာမမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အလွူရွင္မ်ား၊ ဝိုင္းဝန္းေဆာက္လုပ္ေပးၾကသူမ်ား အားလုံးအားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။

@U Zaw Zaw