စည္းကမ္းလိုက္နာျခင္းျဖင့္ႏိုင္ငံႀကီးသပီသပါ

စည္းကမ္းလိုက္နာျခင္းျဖင့္ႏိုင္ငံႀကီးသပီသပါ

မနက္ဖန္မနက္ ကစၿပီး ေဆး႐ုံ ေဆးခန္း သြားတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ တစ္ၿမိဳ့နယ္မွ တစ္ၿမိဳ့နယ္သို့ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ သြားလာလ်င္ စတင္ဖမ္းဆီးအေရးယူသြားမယ္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ Stay at Home အစီအစဥ္ေၾကျငာထားတဲ့ၿမိဳ့နယ္ေတြအေနနဲ႔ အေၾကာင္းမရွိပဲၿမိဳ့နယ္ တခုကတခုျဖတ္ၿပီးသြားလာခြင့္မျပဳေတာ့ဘူးလို့သိရပါတယ္။

ဒီကေန. ၂၇.၉.၂၂၀ ရက္ေန႔မွာ အင္းစိန္လမ္းမတေလ်ာက္သြားလာေနတဲ့ကားေတြကိုတားၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၊ မီးသတ္နဲ႔ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက တာဝန္ရွိသူေတြကပညာေပးမွုေတြျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

မနက္ဖန္မနက္ ကစၿပီး ေဆး႐ုံ ေဆးခန္း သြားတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ အေၾကာင္းမဲ့ အျပင္ထြက္လ်င္ စတင္ဖမ္းဆီးအေရးယူသြားမယ္လို့သိရပါတယ္။

photo_yangon Nation