ပုသိမ္ကအေျခအေန

ပုသိမ္ကအေျခအေန

ေဒါက္တာသန္းမင္းထြဋ္ေရးတဲ့


ယေန႔ ပုသိမ္ covid အေျခအေန။
(၂၆.၉.၂၀၂၀)

ယေန႔ ပုသိမ္ေဆး႐ုံႀကီး ဓါတ္ခြဲခန္းရွိ GeneXpert စက္မွ အာေခါင္တို့ဖတ္ နမူနာ (၁၄)ခုကို စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ ၎တို့အနက္ (၁)ခုတြင္ ပိုးေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

(၁) Pathein Case 58
ယမန္ေန႔က ပိုးေတြ႕ခဲ့ေသာ Pathein Case 57 ၏ သား အသက္(၁၃)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊျမင္တင္ ၾကည္သာတြင္ ေနထိုင္ပါသည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ ပိုးမေတြ႕ရပါ။ ယခုအခါ ကေလးငယ္မွာ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိၿပီး ပုသိမ္ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသမွုခံယူေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔မနက္ အမ်ိဳးသား ဓါတ္ခြဲခန္းက ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ့နယ္မွ ပိုးေတြ႕လူနာ(၆)ဦး ထပ္မံ ထြက္ေပၚလာပါသည္။ ၎တို့အားလုံးအား တိုင္းရင္းေဆး႐ုံသို့ ယေန႔ေရႊ႕ေျပာင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(၁) KGD-5
အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္ လုပ္ကိုင္ၿပီး ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ့နယ္ ကန႔္ဗလာရြာမွ ပိုးေတြ႕ထားေသာ တစ္အိမ္တည္းေန ညီအမ (၃)ဦး၏ ဖခင္ အသက္(၅၇)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္မွာ ငါးသေလာက္ပိုက္ခ်သည္ဟု သိရပါသည္။ Quarantine ေခၚထားရာမွ စစ္ေဆးၾကည့္ရာ ပိုးေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ပါသည္။ မည္သည့္လကၡဏာမွ မျပပါ။ ယေန႔ တိုင္းရင္းေဆး႐ုံတြင္ တက္ေရာက္ကုသမွု ခံယူေနပါသည္။

(၂) KGD-6
အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္ လုပ္ကိုင္ၿပီး ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ့နယ္ ကန႔္ဗလာရြာမွ ပိုးေတြ႕ထားေသာ တစ္အိမ္တည္းေန ညီအမ (၃)ဦး၏ မိခင္ အသက္(၅၄)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္မွာ မွီခို ျဖစ္ပါသည္။ Quarantine ေခၚထားရာမွ စစ္ေဆးၾကည့္ရာ ပိုးေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ပါသည္။ မည္သည့္လကၡဏာမွ မျပပါ။ ယေန႔ တိုင္းရင္းေဆး႐ုံတြင္ တက္ေရာက္ကုသမွု ခံယူေနပါသည္။

(၃) KGD-7
အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္ လုပ္ကိုင္ၿပီး ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ့နယ္ ကန႔္ဗလာရြာမွ ပိုးေတြ႕ထားေသာ တစ္အိမ္တည္းေန ညီအမ (၃)ဦး၏ အစ္ကို/ေမာင္ အသက္(၂၅)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား ျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္ႏွမ ေလးေယာက္ရွိရာ ဒုတိယေျမာက္ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္မွာ မွီခို ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ ဇနီးႏွင့္ သမီးေလးကို စစ္ေဆးၾကည့္ရာ ပိုးမေတြ႕ရပါ။ ၎အား Quarantine ေခၚထားရာမွ စစ္ေဆးၾကည့္ရာ ပိုးေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ပါသည္။ မည္သည့္လကၡဏာမွ မျပပါ။ ယေန႔ တိုင္းရင္းေဆး႐ုံတြင္ တက္ေရာက္ကုသမွု ခံယူေနပါသည္။

(၄) KGD-8
အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္ လုပ္ကိုင္ၿပီး ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ့နယ္ ကန႔္ဗလာရြာမွ ပိုးေတြ႕ထားေသာ တစ္အိမ္တည္းေန ညီအမ (၃)ဦး၏ မိဘမ်ားက ေမြးစားထားေသာ ေမြးစားသမီး အသက္(၁၁)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္မွာ မွီခို ျဖစ္ပါသည္။ Quarantine ေခၚထားရာမွ စစ္ေဆးၾကည့္ရာ ပိုးေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ပါသည္။ မည္သည့္လကၡဏာမွ မျပပါ။ ယေန႔ တိုင္းရင္းေဆး႐ုံတြင္ တက္ေရာက္ကုသမွု ခံယူေနပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ . ။ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ့နယ္ ကန႔္ဗလာရြာေန အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ဝန္ထမ္း ညီအမ(၃)ဦး ေနထိုင္ေသာ ေနအိမ္မွာ တစ္အိမ္လုံး နီးပါးကူးစက္ခံထားရပါသည္။ သားျဖစ္သူ၏ ဇနီးႏွင့္ ကေလးငယ္သာ လြတ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ၁၂.၉.၂၀၂၀ ေန႔မွ ၁၇.၉.၂၀၂၀ ေန႔အထိ ဦးေလးျဖစ္သူ အဆိပ္ေသာက္ေသသျဖင့္ နာေရးတြင္ ေတာက္ေလၽွာက္ ရွိေနသည္ဟု သိရပါသည္။ ယခုအခါ ယင္းတို့ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူမ်ားကို Quarantine Centre မ်ားတြင္ ေခၚယူၿပီး စစ္ေဆးရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိပါသည္။

(၅) KGD-9
အင္းစိန္ၿမိဳ့နယ္ ေဖာ့ကန္တြင္ ေဆးဆိုင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အသက္(၃၅)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား ျဖစ္ပါသည္။ အင္းစိန္မွ ဇာတိျဖစ္ေသာ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ့နယ္ ရွမ္းရြာသို့ မိသားစုလိုက္ ကားငွား ျပန္လာခဲ့ၿပီး ရြာတြင္း မဝင္ရေသးဘဲ Quarantine Centre သို့ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေဆးၾကည့္ရာမွ ပိုးေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဇနီးသည္မွာ ကိုယ္ဝန္ႏွင့္ ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္ရာ ပိုးမေတြ႕ရပါ။ (ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံစစ္ေဆးပါဦးမည္။) ကာယကံရွင္မွာ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိၿပီး မည္သည့္ လကၡဏာမွ မျပပါ။ ယေန႔ ေန႔လည္တြင္ ပုသိမ္ တိုင္းရင္းေဆး႐ုံသို့ ေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(၆) KGD-10
KGD-9 ၏ သမီးငယ္ ျဖစ္ပါသည္။ အသက္(၄)ႏွစ္အရြယ္ ျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ Quarantine ဝင္ေနစဥ္ စစ္ေဆးၾကည့္ရာက ပိုးေတြ႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္လကၡဏာမွ မျပပါ။ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ယေန႔ေန႔လည္တြင္ ဖခင္ႏွင့္အတူ ပုသိမ္ တိုင္းရင္းေဆး႐ုံသိုံ ေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

အျခားသိထားသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား။

(၁) အမ်ိဳးသား ဓါတ္ခြဲခန္းသို့ တစ္နိုင္ငံလုံးမွ ေပးပို့ေသာ ဓါတ္ခြဲနမူနာမ်ား အဆမတန္ မ်ားျပားေနသျဖင့္ ဓါတ္ခြဲနမူနာအသစ္ ေပးပို့မွုကို (၃)ရက္ခန႔္ ဆိုင္းငံ့ေပးထားရပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ အခ်ိဳ့ေသာ Quarantine မွ ဓါတ္ခြဲအေျဖမ်ား ၾကန႔္ၾကာေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ၾကန႔္ၾကာမွုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေငြမေပးသျဖင့္ စစ္မေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုေနေၾကာင္း ေကာလဟလ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနပါသည္။ အေျခအေနမွန္ကို တင္ျပအပ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသား ဓါတ္ခြဲခန္းက စစ္ေဆးရန္ ခြင့္ျပဳပါက ျပန္လည္ စစ္ေဆးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေရးေပၚအေျခအေနရွိေသာ လူနာမ်ားကိုသာ ပုသိမ္ေဆး႐ုံႀကီးက စစ္ေဆးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(၂) ပုသိမ္ေဆး႐ုံႀကီးမွ စစ္ေဆးသူ (၄)ဦး (သူနာျပဳတစ္ဦး၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းႀကီးၾကပ္(၂) ႏွင့္ ၎၏ သားေလး၊ အသက္(၂၅)ရက္သား ရင္ၾကပ္ကေလးငယ္)တို့ကို စစ္ေဆးရာ ႀကီးၾကပ္(၂)၏ သားေလးတြင္သာ ပိုးေတြ႕ရၿပီး က်န္သုံးဦးအေျဖ ေကာင္းမြန္ပါသည္။
(၃) ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ့နယ္ Quarantine Centre မွ နိုင္ငံျခားျပန္မ်ား၏ ဓါတ္ခြဲနမူနာ (၃)ခုကို စစ္ေဆးရာ ပိုးမေတြ႕ပါ။
(၄) ပုသိမ္ Quarantine Centre မွ ခုနစ္ဦး ( Case 7 ပင္မင္းအိမ္ႏွင့္ ထိစပ္ခဲ့သူ ႏွစ္ဦး၊ စာတိုက္ဝန္ထမ္း Pathein Case 45 ႏွင့္ ထိစပ္ခဲ့သူ A Bank ဝန္ထမ္း တစ္ဦး၊ အထပ္သားစက္႐ုံမွ Pathein Case 42 ၏ ဇနီး၊ ရန္ကင္းေတာင္ အိုးေဝအဖြဲ႕က တစ္ဦး၊ ပုသိမ္ Case 7 ႏွင့္ အမ်ိဳးေတာ္စပ္ေသာ သားအမိ ႏွစ္ဦး)တို့ကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ ပိုးမေတြ႕ရပါ။
(၅) ယေန႔ ေဆး႐ုံဆင္း လူနာ(၂)ဦး ရွိပါသည္။ ကန္ႀကီးေထာင့္မွ ရန္ကုန္ျပန္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးႏွင့္ ရန္ကုန္မွ တက္စီျဖင့္ ျပန္လာသူ Pathein Case 8 တို့ ျဖစ္ပါသည္။

ပုသိမ္ေဆး႐ုံႀကီး covid လူနာအေျခအေန။

ယေန႔ညအထိ ပုသိမ္ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ covid လူနာ (၇၉)ဦး ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို့မွာ သာေပါင္းၿမိဳ့နယ္မွ တစ္ဦး၊ က်ဳံေပ်ာ္ အေထာင္မွ တစ္ဦး၊ ဖ်ာပုံၿမိဳ့နယ္မွ (၂)ဦး၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ့နယ္မွ (၆)ဦး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ့နယ္မွ အမ်ိဳးသမီး(၃၇)ဦး၊ ကန္ႀကီးေထာင့္မွ (၁၀)ဦးႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ့နယ္မွ အမ်ိဳးသား (၂၂)ဦးတို့ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ ပိုးေတြ႕ (၁)ဦး (က်ား-၁)မွာ ယေန႔ညေနကပင္ ပုသိမ္ေဆး႐ုံႀကီးသို့ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ေဆး႐ုံဆင္း လူနာ (၁၉)ဦး ရွိၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ပုသိမ္ေဆး႐ုံတြင္ လက္က်န္လူနာ (၆၀)ဦး (ပုသိမ္ေဆး႐ုံ ၂၈ ဦး + တိုင္းရင္းေဆး႐ုံ ၃၂ဦး) ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ ေန႔လည္အထိ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ဧရာ၀တီတိုင္း တစ္ခုလုံးတြင္ ပိုးေတြ႕လူနာ (၁၈၀)ဦး (ပထမလွိုင္းမွ ၂ဦး အပါအဝင္) ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
(ပုသိမ္ေဆး႐ုံ-၇၉၊ ဖ်ာပုံေဆး႐ုံ-၃၃၊ မအူပင္ေဆး႐ုံ-၂၈၊ ဟသၤာတေဆး႐ုံ-၈၊ ေျမာင္းျမေဆး႐ုံ-၅၊ ဘိုကေလး ေဆး႐ုံ-၇၊ လပြတၱာေဆး႐ုံ-၁၁၊ ေက်ာင္းကုန္း ေခ်ာင္းႀကီးတိုက္နယ္ေဆး႐ုံ-၇)

မနက္ဖန္။

မနက္ဖန္တြင္ ကန္ႀကီးေထာင့္မွ ကိုယ္ဝန္သည္ (၁)ဦး၊ ပုသိမ္ေဆး႐ုံမွ ကိုယ္ဝန္သည္ (၁)ဦး၊ ေလးမ်က္ႏွာမွ နိုင္ငံျခားျပန္ (၇)ဦး၊ ဘိုကေလးမွ(၁)ဦး၊ ဖ်ာပုံမွ (၁)ဦး စုစုေပါင္း (၁၁)ဦးကို swab ယူ စစ္ေဆးရန္ ရွိပါသည္။

ျပည္သူမ်ား စည္းကမ္းလိုက္နာျခင္းျဖင့္ ကူညီၾကေစလိုပါသည္။ မလိုအပ္ဘဲ အျပင္မထြက္ပါႏွင့္။ မလိုအပ္ဘဲ ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းမ်ားသို့ မလာပါႏွင့္။ လက္ခဏ ခဏေဆးပါ။ mask တပ္ပါ။ လူစုလူေဝး ေရွာင္ၾကပါ။ သင္တို့အတြက္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ေန႔မအား ညမနား အလုပ္လုပ္ေနၾကပါသည္။ စည္းကမ္းလိုက္နာျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

@Than Min Htut

photo_yangon