ဖူးစာဆိုတာဦးရာမဟုတ္

ဖူးစာဆိုတာဦးရာမဟုတ္

“Lock down ကာလတြင္ ဝရန္တာထြက္ရာမွ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးစေတြ႕ကာ ဖူးစာပါသြားသည့္ Italy စုံတြဲလက္ထပ္ေတာ့မည္” ဆိုတဲ့ သတင္းကိုေတြ႕ကတည္းက အိမ္ထဲျပန္မဝင္ျဖစ္ေတာ့တာခုထိပဲ… 😂😂Aung pyae phyo