ေလးစားမႈ

ေလးစားမႈ

💙 Respect 🤍 ေလးစားျခင္း 💙
✨✨✨✨✨✨✨✨✨

🌠 နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာႀကီးတစ္ဦးက
ဒီလို ေျပာဖူးပါတယ္။

🌷 သူမ်ားေတြ ကၽြန္ေတာ့္ကို
ေလးစားတယ္ဆိုတာ…
ကၽြန္ေတာ္ ထူးခၽြန္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္
ျဖစ္တယ္လို့ ထင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

🌷 ေနာက္မွ နားလည္လာတာက
သူမ်ားေတြ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေလးစားတယ္
ဆိုတာဟာ သူတို့ထူးခၽြန္ၾကတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္
ကၽြန္ေတာ့္အား ေလးစားျခင္းပါ တဲ့…။

🌻 မွန္ပါတယ္။ ထူးခၽြန္တဲ့ သူမ်ားဟာ
လူတိုင္းကို လူတိုင္းကို ေလးစားဖို့
နားလည္ၾကပါတယ္။

🌻 အထက္ကလူကို ေလးစားျခင္းဟာ
တာဝန္ကို ပိုမို သိတတ္ေစပါတယ္။

🌻 လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ကို ေလးစားျခင္းဟာ
အလုပ္ကို ပိုမို အဆင္ေျပေစပါတယ္။

🌻 ေအာက္လက္ငယ္သားကို ေလးစားျခင္းဟာ
စီမံခန္႔ခြဲမွုမွာ ပိုမို ထိေရာက္ေစနိုင္ပါတယ္။

🌻 စားသုံးသူကို ေလးစားျခင္းဟာ
အလုပ္ကို ပိုမို ေအာင္ျမင္ေစနိုင္ပါတယ္။

🌻 ၿပိဳင္ဘက္ကို ေလးစားျခင္းဟာ
သေဘာထားႀကီးျခင္းကို ျပသနိုင္ပါတယ္။

🌻 ေတာ္တဲ့လူကို ေလးစားျခင္းဟာ
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။

🌻 အားနည္းသူကို ေလးစားျခင္းဟာ
စိတ္ရင္းေစတနာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။

🌻 ဆရာသမားကို ေလးစားျခင္းဟာ
ပညာရဲ့တန္ဖိုးကို သိရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။

🌻 ေနာင္မ်ိဳးဆက္ကို ေလးစားျခင္းဟာ
ေလာကကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစခ်င္တာေၾကာင့္
ျဖစ္တယ္။

🌻 မိသားစုဝင္ကို ေလးစားျခင္းဟာ
သာယာတဲ့မိသားစု ပိုင္ဆိုင္လိုတာေၾကာင့္
ျဖစ္တယ္။

🌻 မိတ္ေဆြကို ကိုယ္ ေလးစားျခင္းဟာ
ေရစက္ကို တန္ဖိုးထားလိုျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္တယ္။

🌻 လူတိုင္း လူတိုင္းကို ေလးစားတတ္ျခင္းဟာ
လူ႔က်င့္ဝတ္ကို နားလည္ျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ပါတယ္။

👍👍👍လူသားတိုင္း လူသားတိုင္းကို
ေလးစားနိုင္ၾကပါေစ.👍👍👍

🌷 သူတပါးကို ေလးစားျခင္းဟာ…
မိမိကိုယ္ကို မိမိတန္ဖိုး ျမႇင့္တင္ျခင္းမို့ …
ေလးစားစြာ ဆက္ဆံနိူင္ၾကပါေစ 💙💙💙

ေလးစားစြာျဖင့္….

🌹
oringinal writer