ဦးေဇာ္ေဇာ္ရဲ႕သားနဲ႕သမီးအတြက္ပရဟိတမွ်ေဝအေမြေပး

ဦးေဇာ္ေဇာ္ရဲ႕သားနဲ႕သမီးအတြက္ပရဟိတမွ်ေဝအေမြေပး

ယေန႔ ဦးေဇာ္ေဇာ္ေရးတဲ့


ဒီေန႔ညေနမွာ ဧရာဝတီစင္တာအေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ လူဦးေရ (၁၅၀) တိုးျမႇင့္လက္ခံနိုင္ခဲ့ပါတယ္။

(၆)ရက္တာ ကာလအတြင္း တည္ေဆာက္ေရး ၿပီးစီးေစဖို့ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား အားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။

ေန႔မအား ညမနားေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ အေျခခံဝန္ထမ္းေတြကို အမွတ္တရ အကၤ်ီနဲ႔အတူ စားနပ္ရိကၡာေတြ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး ကုတင္ (၂၇၀)နဲ႔ ICU/HDU (၇၅)ကုတင္ တို့ကိုလည္း ဆက္လက္တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

အလွူရွင္အားလုံးနဲ႔ ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးခဲ့သူ အားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။

@U Zaw Zaw