ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြအတြက္လိုအပ္ေနတ့ဲဆြမ္းအလွဴ

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြအတြက္လိုအပ္ေနတ့ဲဆြမ္းအလွဴ

သာဓု သာဓု သာဓုပါ ညီေလးနဲ႔ညီမေလး


COVID ကာလမွာ ဆြမ္းခံထြက္ဖို့
အခက္အခဲၾကဳံေနတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း (၂၄)ေက်ာင္းရွိ သံဃာေတာ္ (၂၀၈)ပါးအတြက္
ကိုယ္တိုင္ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး ဘုန္းႀကီး‌ေက်ာင္းမ်ားသို့
လိုက္လံေန႔ဆြမ္း လွူဒါန္းခဲ့တဲ့ညီမေဘး “ခ်စ္သုေဝ”

Photos ChitThuWai
@မိုးသူ

photo
photo