ရခိုင္ျပန္ဆရာဝန္မ်ားျပန္လည္ေရာက္ရွိ

ရခိုင္ျပန္ဆရာဝန္မ်ားျပန္လည္ေရာက္ရွိ

ရခိုင္ျပန္ဆရာဝန္မ်ားအားလွိူက္လွဲစြာႀကိဳဆို

~~~~~~~

ရခိုင္ျပည္နယ္Covid ကုသေရးတြင္စြမ္းစြမ္းတမန္တိုက္ပြဲဝင္ေအာင္ပြဲခံခဲ့ေသာဆရာဝန္မ်ားယေန႔ညေနပိုင္းကျပန္လည္ေရာက္ရွိလာရာ9COVID Team ႏွင့္ Myanmar Life hotel မွ အထူးလွိူက္လွဲစြာႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။

ပထမေလယာဥ္ျဖင့္ ၃၇ ဦးေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ဒုတိယေလယာဥ္ျဖင့္၁၇ ဦးထပ္မံေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာၾကည္လြင္( ညႊန္ၾကားေရးမူး) ေနျပည္ေတာ္မွအတည္ျပဳ​ေျပာၾကားပါသည္။

ျပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရးကိုအသက္အႏၲရယ္ၾကားကတိုက္ပြဲဝင္ကုသေပးေနေသာဆရာဝန္ႏွင့္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းအေပါင္းအားဦးညႊတ္ဂုဏ္လိုက္ရပါသည္။

COVID19 Myanmar

9COVID Team

photo