ႏွင္းဆီပါတီကဆက္လက္အသက္ဝင္မလား ဝင္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိဦးမွာလား အမ်ားကသိခ်င္ေနပါတယ္

ႏွင္းဆီပါတီကဆက္လက္အသက္ဝင္မလား ဝင္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိဦးမွာလား အမ်ားကသိခ်င္ေနပါတယ္

ႏွင္းဆီပါတီဥကၠဌဦးေက်ာ္ျမင့္ကိုအိုးဘိုေထာင္တြင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္
*********************************************
စက္တင္ဘာလ၂၉ရက္ညကပန္းလွိုင္အိမ္ယာဝင္း၊ႏွင္းဆီအိမ္ယာၿခံအမွတ္၁၇မွဖမ္းဆီးသြားေသာ
UFP ႏွင္းဆီပါတီဥကၠဌဦးေက်ာ္ျမင့္ကိုစက္တင္ဘာ
(၃၀)ရက္တြင္အိုးဘိုေထာင္သို့ပို့ေဆာင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ျမင့္ကိုပုဒ္မ၂၄၄ျဖင့္ေနျပည္ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကလာေရာက္ဖမ္းဆီးသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး၁၉၉၉ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ၁၉ရက္ကအက်ဥ္းေထာင္မွျပင္ပတြင္ေဆးကုစဥ္ထြက္ေျပးသည့္အမွုအတြက္ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဖတ္မိသတင္းမွတ္စုအစီစဥ္

photo