ကိုရီးယားေရာက္ ျမန္မာအားလုံးေလးစားလ်က္ပါ။

ကိုရီးယားေရာက္ ျမန္မာအားလုံးေလးစားလ်က္ပါ။

မဲတျပားအတြက္
~~~~~
ေမွာင္သည္ထိ ေစာင့္ဆိုင္းမဲေပးေနတဲ့
ကိုရီးယားက ျမန္မာေတြပါ။

ကိုရီးယားေရာက္ျမန္မာေတြကေတာ့ ည ၇ နာရီ ခြဲ ေရာက္ေနၿပီ…မဲေပးေနၾကတုန္း။ကိုးရီးယားရဲေတြက ၈ နာရီ ဆိုပိတ္ခိုင္းေနၿပီတဲ့။ေလးစားစရာျမန္မာေတြကေတာ့ ေတြ႕တဲ့အတိုင္းပါပဲ။

@ဘဲဥပုပ္-SML
@Thetdwe Aung

photo