ထရန္႔ COVID ကူးစက္ခံရပီးေနာက္ ရွယ္ယာေစ်းေတြ က်သြားခဲ့သလို ေစ်းကြက္ မေရမရာျဖစ္ေန

ထရန္႔ COVID ကူးစက္ခံရပီးေနာက္ ရွယ္ယာေစ်းေတြ က်သြားခဲ့သလို ေစ်းကြက္ မေရမရာျဖစ္ေန

U.S Latest

  1. ထရန္႔ COVID ကူးစက္ခံရပီးေနာက္ ရွယ္ယာေစ်းေတြ က်သြားခဲ့သလို ေစ်းကြက္ မေရမရာျဖစ္ေနပါတယ္။
  2. ကမၻာ့ေရႊေစ်းလဲ လႈပ္ခတ္မႈ ရွိနိုင္ပါတယ္။ ေစ်း မၿငိမ္ပါဘူး။
  3. ဖြဲ႕စည္းပံုအရ သမၼတ တာဝန္မထမ္းေဆာင္နိုင္ရင္ ဒုသမၼတက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
  4. ဒါေပမယ့္ ဒုသမၼတပန႔္စ္ကလဲ အဂၤါေန႔က Oval Office မွာ သမၼတနဲ႔ အတူတူူရွိေနလို႔ Q ဝင္ရဖို႔ မ်ားေနပါတယ္။
  5. သမၼတေကာ ဒုသမၼတေကာ တာဝန္မထမ္းေဆာင္နိုင္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္သူက ယာယီ သမၼတလုပ္မလဲဆိုတာ ျပသနာရွိလာပါတယ္။ အေမရိကန္သမိုင္းမွာ ဒါက ပထမဆံုးပါ။
  6. ေနာက္ဆံုးသတင္းေတြကေတာ့ သမၼတ ၂ ေယာက္စလံုး တာဝန္မထမ္းေဆာင္နိုင္ရင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဒီမိုကရက္တစ္ေခါင္းေဆာင္ Ms. Nancy Plosi က သမၼတ တက္လုပ္ရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္။
  7. ထရန္႔ ေျပာတဲ့ တရုတ္ဗိုင္းရပ္ကေတာ့ အိမ္ျဖဴေတာ္ကို အျပင္းအထန္တိုက္ခိုက္ေနပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တာေတြကိုေတာ့ ဆက္လက္ရွဴစားၾကပါစို႔။nay thway
photo