လႈပ္ခက္ေနေသာေဆးေၾကာ္ျငာ

လႈပ္ခက္ေနေသာေဆးေၾကာ္ျငာ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အနံမရ အရသာပ်က္ အသက္ရွူၾကပ္ လည္ေခ်ာင္းတစ္ဆို တစ္ဆို ျဖစ္ေနသူ မ်ား မိမိရပ္ကြက္မွ ရက္ကြက္ ဥကၠဌ ေထာက္ခံ စားနဲ႔ သႏၲိသုခ ျမန္မာတိုင္းရင္းနည္းပညာ ေဆးကုသခန္း ၁၅၇ လမ္း အမွတ္ ၂၇တြင္ အခမဲ့ ေလာက္ေရာက္ ကုသနိုင္င္ပါတယ္ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းဖို့လဲ တာဝန္ယူပါတယ္ ေဆးးမ်ားသည္ ခုမွ ေဖာ္ဆပ္တာ မဟုတ္ပါပဲ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ငါးႏွစ္ကတိုင္း အာမခံနဲ႔ကုသခဲ့ေသာ ေဆးမ်ားတာျဖစ္ပါတယ္ ကုသရန္ ေပးမဲ့ ေသာက္ေဆးကေတာ့ ပန္းနာရင္ၾကပ္ အဆုပ္ေရာင္အဆုပ္ပြၾကပ္ ေပ်ာက္ေဆး ထိပ္ခပ္နာ အာသီးေရာင္ အသံ အိုးေရာင္ အနံမရ ႏွပ္ပုတ္ထြက္ျခင္း ေလးဖက္နာ ေျခဆစ္လက္ဆစ္ေရာင္ အထိုင္အထေလးလံထိုင္းမိုင္းျခင္း ေလျဖတ္ ေလ ငန္း အေၾကာေသ ေသြေၾကာ ပိတ္ ေပ်ာက္ေဆး နဲ႔ သြပ္ေသျပာ ဇင္ဓာတ္အားေဆး တို့တြဲတိုက္မွာျဖစ္ပါတယ္ ေဆးတစ္ခါေသာက္ ႏွစ္ေရြးမွ သုံးေရြး တစ္ေန႔ သုံးႀကိမ္ တစ္ပတ္ဆို လုံးဝေပ်ာက္ကင္ ပါမည္ ေဆးေသာက္ ၿပီးခ်က္ခ်င္းသက္သာ ပါမယ္ ယၡဳ လွူမည္ ေဆးသည္ မူလ ေဆး တစ္ခါေသာက္ ေရာင္းေစ်း တစ္ေထာင္ မွ ငါးေထာင္ က်ပ္ ေရာင္းေနတဲ့ေဆးျဖစ္ပါတယ္ အာမခံ စာခ်ဳပ္နဲ႔ ကုသေပးေနတဲ့ ေဆးမ်ား ဆရာကိုင္ ေဆးမ်ားျဖစ္ပါတယ္ ေဘးထြက္ လုံးဝ မရွိ ေၾကာင္ အာမခံပါတယ္ က်ေနာ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ငါးႏွစ္ကတိုင္း ကုသ ေနတဲ့ေဆးေတြ ျဖစ္လို့ တာဝန္ အျပည့္ယူပါတယ္။ မွတ္ခ်က္ ။ က်ေနာ္ အသုံးျပဳေသာသြပ္ေသျပာ ဇင့္ဓာတ္အားေဆး သည္ သြပ္ေသ ျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းစာေပ အေထာက္ထားနဲ႔အညီ ခ်ျပနိုင္ပါတယ္ က်မ္း စာအေထာက္ထားအရ သတၳဳ ဓာတ္ေသ မွန္သမၽွ ငွက္ေပ်ာသီးအမွည့္ ျပန္ စိမ္းရမယ္ ပေယာ ဂ အားလုံးနိုင္ရမယ္ ေဆးအသုံးမ်ားစြာဝင္ရမယ္ ဆိုတဲ့အေထာက္ထားမ်ားနဲ႔အညီ ခ်ျပနိုင္ပါတယ္မိဘျပည္သူအေပါင္းတို့ခင္ဗ်

အထက္ပါတိုင္းေရးသားေျကာ္ျငာထားပါတယ္။ ျမန္မာတိိုင္းရင္းေဆးဝါးအျဖစ္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းရွိမရွိ ကိုလည္း စံုစမ္းေပးလိုၾကပါတယ္။

photo