မိုးေလဝသဆရာႀကီး ၁၁လျပည့္

မိုးေလဝသဆရာႀကီး ၁၁လျပည့္

ဘယ္ေလာက္ပင္ပန္းတဲ့ အလုပ္တစ္ခုခု လက္ခံတိုင္း
“ေတြ႕လား။ သမီးတို့ ကံေကာင္းလိုက္တာ။ အလုပ္ေလးေတြက တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ဝင္ဝင္လာတယ္”တဲ့။

“သမီးတို့ ေကာင္းေကာင္းေနရဖို့ ေဖေဖ အလုပ္ေတြလုပ္ရဦးမယ္။ ရွာေဖြရဦးမယ္။ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ရဦးမယ္” လို့ တစ္သက္လုံး တခါမွ မညည္းတြားခဲ့ဖူးေနာ္။

တာဝန္ေက် ၾကင္နာတတ္တဲ့ ဖခင္ျဖစ္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ေရာ၊ သားသမီးေတြအေပၚ ဘယ္လို စိတ္ထားရမယ္ဆိုတာ အလုပ္နဲ႔သင္ျပေပးသြားတဲ့အတြက္ေရာ သာဓု သာဓု သာဓု ပါေဖေဖ။
(ေဖေဖကြယ္လြန္ျခင္း ၁၁ လျပည့္ အမွတ္တရ) Su

dr.mstl
20201004-01-19:08

photo