ကိုဗစ္နဲ႔အတူရွင္သန္အလုပ္လုပ္ဖို့ဆို ေရရွည္မွာ ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းေတြမွာ negative pressure room လို ျပင္ဆင္မွုေတြ engineering control ေတြလုပ္ဖို့လိုလာပါၿပီ။

ကိုဗစ္နဲ႔အတူရွင္သန္အလုပ္လုပ္ဖို့ဆို ေရရွည္မွာ ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းေတြမွာ negative pressure room လို ျပင္ဆင္မွုေတြ engineering control ေတြလုပ္ဖို့လိုလာပါၿပီ။

ေဒါက္တာျမတ္ဉာဏ္ေရးတဲ့
~~~~~
US CDC က air-borne နဲ႔ကူးနိုင္တယ္လို့ မေန႔က​ေျပာျပန္ပါၿပီ။ ဒီမွာျဖစ္ေနတဲ့အေျခေနအရလည္း အလုံပိတ္ခန္း လူနာနဲ႔အနီးကပ္ေနမိသူေတြ ကူးတာေတြၾကည့္ရင္ ေလထဲကကူးတာျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ volunteer ေတြအေနနဲ႔ N95 respirator eye protection စတဲ့ ကာကြယ္ပစၥည္းေတြသုံးေနဖို့အေရးႀကီးပါတယ္။

ကိုဗစ္နဲ႔အတူရွင္သန္အလုပ္လုပ္ဖို့ဆို ေရရွည္မွာ ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းေတြမွာ negative pressure room လို ျပင္ဆင္မွုေတြ engineering control ေတြလုပ္ဖို့လိုလာပါၿပီ။

@Myat Nyan