အူရီဒူးျမန္မာမွ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသို့ ေငြက်ပ္ သိန္း၁၃၇၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ အသက္ရွူစက္မ်ားႏွင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား ပံ့ပိုးလွူဒါန္း

အူရီဒူးျမန္မာမွ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသို့ ေငြက်ပ္ သိန္း၁၃၇၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ အသက္ရွူစက္မ်ားႏွင့္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ား ပံ့ပိုးလွူဒါန္း

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။
အူရီဒူးျမန္မာသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ COVID-19 တြန္းလွန္တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမွုမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ က်ပ္သိန္း၁၃၇၀ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေသာ အသက္ရွူစက္မ်ား၊ defibrillators မ်ား၊ patient monitorမ်ားႏွင့္ အျခားအေရးေပၚဌာနသုံး ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို COVID-19 အေရးေပၚအေျခအေန ပံ့ပိုးမွုတစ္ခုအျဖစ္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး အေရးေပၚေဆးကုသမွုဌာနသို့ လွူဒါန္းခဲ့ပါသည္။
၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လလယ္မွစၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ COVID-19 ျဖစ္ပြားမွုအသစ္မ်ား တိုးျမင့္ခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳလူနာမ်ား သိသိသာသာ မ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၅) ရက္ေန႔ တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ အရ အတည္ျပဳလူနာအေရအတြက္ ၁၈,၇၈၁ဦးႏွင့္ႏွင့္ေသဆုံးလူနာ ၄၄၄ဦး ရွိခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံအား ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါႀကီးမွ လြတ္ေျမာက္နိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးအားျဖည့္ရန္ႏွင့္ လူ႔အသက္မ်ားကိုကယ္တင္နိုင္ရန္အတြက္ အသက္ရွူစက္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးဆိုင္ရာကိရိယာမ်ားမွာ ျပင္းထန္လကၡဏာရွိသည့္ COVID-19 လူနာမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါလွပါသည္။
အူရီဒူးျမန္မာ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Rajeev Sethi က လွူဒါန္းမွုႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး “ယခုလို အသက္ရွူစက္ေတြနဲ႔ ေဆးဝါးဆိုင္ရာအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းေတြ လွူဒါန္းတာဟာ ကမာၻ့ကပ္ေရာဂါ COVID-19ကို တြန္းလွန္တိုက္ထုတ္နိုင္ဖို့ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရနဲ႔အမ်ားျပည္သူအတြက္ အူရီဒူးရဲ့ တတ္အားသ၍ တစ္နိုင္တစ္ပိုင္ ပံ့ပိုးကူညီမွုေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခုပံ့ပိုးမွုကေန လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္တင္ရာမွာ အကူအညီျပဳနိုင္ၿပီး အားလုံးအတြက္ ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္ကာလကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ဖို့ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အူရီဒူးျမန္မာသည္ ယင္းလွူဒါန္းမွုမတိုင္ခင္ကပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနကို ကူညီအားျဖည့္ေပးလ်က္ရွိၿပီး က်န္းမာေရးအသိပညာေပး ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆိုရွယ္မီဒီယာပလက္ေဖာင္းမ်ား၊ SMS မ်ားႏွင့္ ringtone ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားမွတဆင့္ အမ်ားျပည္သူသတိျပဳနိုင္ေအာင္ မၽွေဝေပးခဲ့ပါသည္။ COVID-19ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေနာက္ဆုံးရ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိနိုင္ရန္ႏွင့္ စုံစမ္းေမးျမန္းမွုမ်ားအတြက္ consultation call center သို့ ျပည္သူလူထုမွအခမဲ့ေခၚဆိုနိုင္ရန္လည္း ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။
အူရီဒူးျမန္မာသည္ ေဒတာမ်ားႏွင့္ ဖုန္းဘီလ္မ်ားပါဝင္ေသာ SIM cards ၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ားရွိ quarantine centers မ်ားသို့ ေရာဂါကူးစက္ျပန႔္ပြားမွုထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္ အသြားအလာကန႔္သတ္ခံထားရသူမ်ားမွ ခက္ခဲသည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း မိမိတို့မိသားစုေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ ရွိေနနိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးလွူဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။
ထို့အျပင္ အူရီဒူးျမန္မာသည္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္ သံသယရွိလူနာမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွူၿပီး ေစာစီးစြာကုသနိုင္ရန္ႏွင့္ လူထုၾကား COVID-19 Virus ျပန႔္ႏွုံ႔မွုကိုတားျမစ္ရန္အတြက္ ေစာေစာရွာအက္ပလီေကးရွင္းအား အခမဲ့ ေဒါင္းလုတ္ျပဳလုပ္ သုံးစြဲနိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။
အူရီဒူးအသုံးျပဳသူမ်ားသည္ SMS မွတဆင့္ COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ဗဟိုေကာ္မတီသို့ လွူဒါန္းနိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားၿပီး COVID-19 ေနာက္ဆုံးရသတင္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သိရွိနိုင္ေစရန္ အတြက္ Athipay App အားပံ့ပိုးေပးခဲ့ကာ အခမဲ့ေဒါင္းလုတ္ ျပဳလုပ္ခြင့္ကိုလည္း ေပးအပ္ထားပါသည္။
ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထားသည့္ကာလအတြင္းတြင္ အူရီဒူးသည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဆရာ ဆရာမ ၄၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွ လာမည့္အတန္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္မွုမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သည့္ အြန္လိုင္းပညာေရးပလက္ေဖာင္းကို အသုံးျပဳရာတြင္ အူရီဒူးဆင္းကတ္ျဖင့္ အခမဲ့အင္တာနက္သုံးစြဲခြင့္ ေပးအပ္ထားပါသည္။
မိုဘိုင္းေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မွုျဖစ္သည့္ M-ပိုက္ဆံ၏ လူအမ်ားအားတၿပိဳင္နက္ ေငြလႊဲေပးပို့ျခင္းစနစ္ (Bulk Payment) ဝန္ေဆာင္မွုသည္ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမွုအက်ိဳးျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အလွူေငြမ်ား၊ လစာမ်ား၊ပင္စင္မ်ား ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မွုမ်ားႏွင့္ ေငြအေျမာက္အျမားလႊဲေျပာင္းေပးပို့ျခင္းကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ေစနိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ လူမွုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား COVID-19 ကာလအတြင္း အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မွုအသုံးျပဳခြင့္ျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ပါသည္။