အင္းယားစင္တာသည္ နိုင္ငံတကာသို့ခ်ျပနိုင္သည့္ အဆင့္ရွိဟုဆို

အင္းယားစင္တာသည္ နိုင္ငံတကာသို့ခ်ျပနိုင္သည့္ အဆင့္ရွိဟုဆို

အင္းယားစင္တာသည္ နိုင္ငံတကာသို့ခ်ျပနိုင္သည့္ အဆင့္ရွိေၾကာင္း ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ေဝစိုး ခ်ီးက်ဴး
~~~~~~~
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကိုဗစ္ -၁၉ ကုသတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) (ရန္ကုန္) ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ေဝစိုးသည္ အင္းယားစင္တာတြင္ ကိုဗစ္ ၁၉ လူနာမ်ားကို စနစ္တက်ကုသေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနမွုမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ (၆) ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္ၾကည့္ရွုၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ေဝစိုးက ယခုတည္ေဆာက္လၽွက္ရွိေသာ စင္တာသည္ နိုင္ငံတစ္ကာသို့ခ်ျပနိုင္ေသာ အဆင့္မီေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေရႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ သန႔္စင္ခန္းမ်ား စနစ္တက်ထားရွိမွုမ်ားႏွင့္ လူနာမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားရွိမွုမ်ားအားလုံးကို မွတ္တမ္းျပဳတင္ထားေစလိုေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံတစ္ကာသို့ အသိေပးတင္ျပလိုေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ယခုစင္တာကို ကနဦးမတည္ခဲ့ေသာ ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီတို့ကိုလည္းေကာင္း အလွူရွင္မ်ားအားလုံးကိုလည္းေကာင္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ေဝစိုးသည္ ကိုဗစ္ ၁၉ လူနာမ်ားထားရွိမည့္ အခန္းမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ Volunteer မ်ား လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ေနရာမ်ား၊ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားက လူနာမ်ားကို လမ္းညႊန္ကြပ္ကဲကုသေပးမည့္ေနရာမ်ား၊ အင္းယားစင္တာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ယာယီ႐ုံးခန္းမ်ား၊ သန႔္စင္ခန္းမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္ရွုၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

အင္းယားစင္တာ တည္ေဆာက္မွုသည္ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏွုန္း နီးပါး ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။ဖတ္မိသတင္းမွတ္စု

InyaCentre

Photo: Naing Lin Soe

photo