တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္ ေရးတ့ဲစာ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္ ေရးတ့ဲစာ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္ ကတစ္နိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း (၅)ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ ေပးပို့သည့္သဝဏ္လႊာ

(၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္)
(၁၃၈၂ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္)

ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားခင္ဗ်ား-

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔သည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အထင္ကရမွတ္တိုင္ျဖစ္သည့္ တစ္နိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement- NCA)ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ၌ ပါဝင္ၾကသူမ်ား၊ စာခ်ဳပ္ႀကီးလက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ေရးအတြက္ ကူညီအားေပးၾကသူမ်ား၊ NCA စာခ်ဳပ္ႀကီး လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ေရးျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာအသိသက္ေသမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ရဟန္းရွင္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပါင္း ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းတို့ႏွင့္ျပည့္စုံၿပီး တိုင္းျပည္၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးကို ဆတက္ထမ္းပိုးထမ္းေဆာင္နိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဦးစြာဆႏၵျပဳႏွုတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားစုေပါင္း ေနထိုင္ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရပ္တည္ေနထိုင္ခဲ့ရာမွ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္နယ္ခ်ဲ႕တို့၏က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္မွုေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးဆုံးရွုံးခဲ့ရပါသည္။ နယ္ခ်ဲ႕မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးမေပးရေအာင္ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မွုမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးေပးရမည့္အခါတြင္လည္း ခြဲထြက္ေရးလွုပ္ရွားမွုမ်ား၊ ဆူပူမွုမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းမွုမ်ားျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဖန္တီးေပးထားခဲ့သည္။ မိမိတို့နိုင္ငံအတြင္း ဝါဒစြဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲမ်ားေၾကာင့္ အေရာင္အေသြးစုံသည့္ ေရာင္စုံေသာင္းက်န္းမွုႀကီးေပၚေပါက္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔အထိ ႏွစ္ ၇၀ ေက်ာ္ၾကာမၽွ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါသည္။ အစိုးရအဆက္ဆက္က ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမွုခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွစတင္၍ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဒို့တာဝန္အေရး(၃)ပါးကိုအေျခခံလ်က္ ေစတနာမွန္စြာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိတ္ေခၚ၍ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူနိုင္ခဲ့ကာ တစ္နိုင္ငံလုံးနီးပါး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရာတြင္ ယာယီေနထိုင္ေရး၊ နယ္ေျမကန႔္သတ္သေဘာတူညီခ်က္၊ ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးသေဘာတူညီခ်က္စသည့္ Gentleman Agreement မ်ားသာရရွိခဲ့ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိဘဲေျပာင္းလဲရန္ခက္ခဲပါသည္။ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၌ တစ္ပုံစံတည္းျဖစ္ေစရန္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္လိုအပ္လာပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏အစျဖစ္သည့္ တစ္နိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ေရးဆြဲနိုင္ေရးႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ နို၀င္ဘာလ ၂ ရက္တြင္ လိုင္ဇာညီလာခံမွအေျခခံၿပီး တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အတူတကြညႇိႏွိုင္းေရးဆြဲခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ တစ္နိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွု ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း)ရရွိခဲ့ပါသည္။ ပထမစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းမွ NCA စာခ်ဳပ္အထိ သေဘာတူညီမွုရရွိေရး ၆ ႀကိမ္ အေသးစိတ္ အေက်အလည္ေဆြးေႏြးၿပီး အားလုံးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီးမွသာ စာခ်ဳပ္၌ေရးသားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ NCA တြင္ ပါဝင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္အားလုံးနီးပါးသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္မွ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ဘက္မွ ညႇိႏွိုင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းမွု၊ သည္းခံမွု၊ သေဘာထားႀကီးမွု၊ အနစ္နာခံ ႀကိဳးစားအားထုတ္မွုမ်ားေၾကာင့္ တစ္နိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၈ ဖြဲ႕ႏွင့္ သမိုင္းဝင္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၂ ဖြဲ႕ႏွင့္ ထပ္မံလက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ခဲ့ပါသည္။ NCA ျဖစ္ေပၚလာမွုသည္ ခက္ခက္ခဲခဲနက္နက္ရွိုင္းရွိုင္းႀကိဳးပမ္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ပါဝင္သူ အားလုံးကို တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

NCA စာခ်ဳပ္သည္ တစ္နိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ဟု အမည္တြင္ေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရးဆိုသည္ထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ပါသည္။ NCA ၏အေျခခံမူမ်ား၌ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအဆုံးသတ္နိုင္ေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းအေျဖရွာေရး၊ နိုင္ငံေရးျပႆနာကိုစစ္ေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲနိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ေျဖရွင္းမည့္ နိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမွုအသစ္တစ္ရပ္ထူေထာင္ၿပီး တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးရရွိ၍ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူထားၾကျခင္းျဖစ္သျဖင့္ နိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံႏွင့္အညီ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွုရလဒ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအလိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မိမိတို့နိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံရွိသကဲ့သို့ နိုင္ငံေရးမူဝါဒအေပၚ အေျခခံဖြဲ႕စည္းထားသည့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အေျခခံဖြဲ႕စည္းထားသည့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စသည္ျဖင့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ိဳးစုံရွိပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံႏွင့္ နိုင္ငံ့အေရးကိုေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို့ပါဝင္နိုင္သည့္စနစ္ကိုက်င့္သုံးပါမွ မိမိတို့ေဒသအက်ိဳးႏွင့္ ­လူမ်ိဳးအက်ိဳးကိုပါထိထိေရာက္ေရာက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို့မွသာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို အျမန္ဆုံးသြားေရာက္နိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ၎ကိစၥကို နည္းလမ္းတစ္ခုအေနျဖင့္ စဥ္းစားၾကေစလိုပါသည္။

ပင္လုံစာခ်ဳပ္သည္ မိမိတို့တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား စည္းလုံး ညီညြတ္မွုပိုမိုက်စ္လ်စ္ခိုင္မာေစေရးအသိအမွတ္ျပဳသည့္ ျပယုဂ္ျဖစ္သကဲ့သို့ NCA သည္လည္း ႏွစ္ကာလမ်ားစြာကျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားပေပ်ာက္ေရး၊ ယုံမွားသံသယမ်ားပေပ်ာက္ေရး စသည့္ သမိုင္းတန္ဖိုးကိုေဖာ္ျပေသာ ျပယုဂ္ဟုသေဘာထားအသိအမွတ္ျပဳကာ NCA စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္(Union Accord)အစိတ္အပိုင္း ၃ ခုကိုလည္း ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရ လႊတ္ေတာ္၌ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

COVID-19 ေရာဂါသည္ မိမိတို့နိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းမွ စတင္ၿပီး Second Wave အျဖစ္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိကာ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ ေသာင္းဂဏန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေသဆုံးသူမ်ားလည္း ရာဂဏန္းေက်ာ္ရွိသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အင္တိုက္အားတိုက္အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း၊ ေဒသမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိရာေဒသမ်ားသို့ သြားေရာက္ေပးအပ္လွူဒါန္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလအတြင္း မိဘျပည္သူမ်ား၏လူမွုစီးပြားဘဝတိုးတက္ေရးအတြက္ စြမ္းအားရွိသမၽွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူလက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

COVID-19 ေရာဂါအား ကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအား တိက်စြာအေလးထားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စည္းကမ္းေကာင္းသည့္ နိုင္ငံသားအျဖစ္ ေက်ာ္လႊားသြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ COVID-19 ကပ္ေရာဂါသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ျဖစ္ပြားေနၿပီး သန္း ၇၀၀၀ ေသာလူသားမ်ား၏ လူမွုစီးပြားက်ဆင္းေနမွုရွိေသာ္လည္း စားနပ္ရိကၡာေရာင္းဝယ္မွုသည္ က်ဆင္းမွုမရွိဘဲ စားေရးသည္လူတိုင္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သျဖင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မွုလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသအလိုက္ႀကိဳးစားထုတ္လုပ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြမွ နိုင္ငံ့ဝင္ေငြရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလအတြင္း မိဘျပည္သူမ်ား၏ လူမွုစီးပြားဘဝတိုးတက္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စြမ္းအား ရွိသမၽွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ နိုဝင္ဘာလအတြင္း ပါတီစုံအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အသက္ပင္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမၽွတသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ “ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္စစ္စစ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ေကာင္းေအာင္ ေစတနာထားလုပ္ေဆာင္မည့္၊ ဥပေဒကိုစိတ္ဝင္စားအေလးထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေကာင္းမ်ားရရွိေရးကို ဂ႐ုတစိုက္စိစစ္ေရြးခ်ယ္သြားရန္ ” အသိေပးလိုပါသည္။ ေရြးခ်ယ္မွုမွန္ကန္မွသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားသည့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးတို့ကို ျပည့္ျပည့္ဝဝခံစားနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၏ လိုအင္ ဆႏၵႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တို့ကိုအေျခခံသည့္ စုစည္းညီညြတ္ခိုင္မာသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုႏွင့္အတူလက္တြဲ၍ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအားလုံးကလည္း အမိနိုင္ငံေတာ္၏ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို့အတြက္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ေရး သဝဏ္လႊာေပးပို့ တိုက္တြန္းႏွိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
http://dsinfo.org/node/568