ပ႒ာန္းကို နားမလည္ပဲ ရြတ္ရင္
အစြမ္းထက္/မထက္ ေနရာေရြးၿပီး ရြတ္သင့္/မသင့္

ပ႒ာန္းကို နားမလည္ပဲ ရြတ္ရင္<br>အစြမ္းထက္/မထက္ ေနရာေရြးၿပီး ရြတ္သင့္/မသင့္

ေမး။
ပ႒ာန္းဂါထာမ်ား ရြတ္ဆိုရင္အနက္အဓိပၸါယ္ နားလည္မွုမရွိပဲရြတ္ဆိုရင္ အစြမ္းထက္ပါ သလား

‌ေမး။
ပ႒ာန္းကို ေနရာေရြးၿပီး ရြတ္သင့္တယ္၊ ေနရာ မေရြးပဲ ရြတ္ရင္ အေႏွာင့္အယွက္အေပး ခံရတယ္ ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား ဘာေၾကာင့္လဲ။ ရွင္းျပ ေပးေတာ္မူပါ ဘုရား ။

ေျဖ။
ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္မ်ားလို့ သုံးသင့္တယ္ေပါ့ေနာ္။ဂါထာ ဆိုတာက သံစဥ္နဲ႔ ဖြဲ႕ထားတဲ့ မဂၤလသုတ္တို့ ေမတၱာသုတ္ တို့လို ေရးထားတဲ့ အရာေတြျဖစ္တယ္ ။

ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္က်ေတာ့ စုႏၷိယ လို့ ေခၚတာေပါ့ ပ႒ာန္း ပါဠိေတာ္ ရြတ္ဆိုတာ အနက္အဓိပၸါယ္ နားလည္မွုမရွိပဲ ရြတ္ဆိုရင္ေရာ အစြမ္းထက္ပါသလား ဆိုရင္ အစြမ္းထက္တယ္ ဆိုတာ အစြမ္းထက္ခ်င္လို့ ရြတ္တာမ်ိဳး။

တရားေတာ္ေတြကေတာ့ လူေတြ အတြက္ တရားစြမ္းထက္ဖို့ ရြတ္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါရြတ္ရင္ အစြမ္းထက္တယ္ ဆိုတာ တန္ခိုးရွိတယ္ လို့ ဒီလိုဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။အနက္အဓိပၸါယ္ နားမလည္ပဲ ရြတ္ဆိုရင္ေရာ ကုသိုလ္ရပါသလား ဒီလိုပဲ ေမးသင့္တာ ေပါ့ေနာ္။

ဘုရားရဲ့တရားေတာ္က အစြမ္းရွိတယ္ဆိုတာဘယ္လို အစြမ္းရွိတုန္း ဆို ျမတ္စြာဘုရား တရားေတာ္ေတြကို ၾကားနာၿပီးေတာ့ ျမတ္ျမတ္န္ုးနိုး ေနၾကတဲ့အထဲမွာ လူေတြသာ မကဘူးနတ္ျဗဟၼာေတြလည္း ပါတယ္ေပါ့။

အဲေတာ့ ဘုရားေဟာတဲ့ တရားေတာ္ကိုရြတ္ဆ္ုၿပီဆိုရင္ နတ္ျဗဟၼာေတြက စိတ္ဝင္စားၿပီးေတာ့ သူတို့ လာတဲ့ အခါမွာတျခား မေကာင္းဆိုးရြားေတြကဖယ္ရွား သြားၾကတယ္။တန္ခိုးရွိတဲ့ နတ္ေတြက လာရင္ တန္ခိုးမရွိတဲ့ နတ္ေတြက ဖယ္ရွားရလို့ဒုကၡေပးမယ့္ ဟာေတြ မရွိေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။အဲလိုေတာ့ ျဖစ္နိူင္တယ္။

ျမတ္စြာဘုရား ပ႒ာန္းကို ျမတ္ျမတ္နိူးနိူးနာယူဖူးၾကတဲ့ နတ္ေတြဟာ နတ္တို့ နာခ်င္စိတ္ ရွိတဲ့အခါမွာ သူတို့ရဲ့အရွိန္အဝါေတြေပါ့။ ဥပမာမယ္ ရာထူးႀကီးတဲ့ လူတစ္ေယာက္လာတဲ့ အခါ အလိုအေလ်ာက္ သူ႔ရဲ့အရွိန္အဝါဆိုတာ ရွိတယ္ ေပါ့ေနာ္။အဲသလို အရွိန္အဝါမ်ိဳးျဖစ္တယ္လ္ု့လဲ ဆိုနိူင္တယ္။ျမတ္စြာဘုရားရဲ့တရားေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္တယ္ဆိုတဲ့ ဒီကုသိုလ္ေကာင္းမွုရဲ့အစြမ္းလည္း ရွိတယ္ေပါ့။

ရင္ထဲ ႏွလုံးထဲမွာ ပီတိျဖစ္ၿပီးေတာ့ရြတ္ဆိုမယ္ဆိုရင္ ဘုရားကို ပူေဇာ္မယ္ဆိုရင္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာတဲ့ တရားေတာ္ေတြရဲ့ေလးနက္ မွန္ကန္မွုေၾကာင့္ နားမလည္ေသာ္လည္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မွုေတာ့ ရွိတယ္လို့ဒီလို ေျပာရမွာေပါ့ေနာ္။

ဘာေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္တာတုန္း ဆိုေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားေဟာတဲ့ တရားေတာ္ေတြဟာေၾကာင္းက်ိဳး ဆီေလ်ာ္ၿပီး စစ္မွန္တဲ့တရားေတာ္ေတြျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္။

ထိုစစ္မွန္တဲ့ တရားေတာ္ေတြကို နတ္ျဗဟၼာေတြက
လိုလိုလားလား ႏွစ္သက္ၾကတာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ရင္ထဲ ႏွလုံးထဲမွာ ပီတိျဖစ္နိူင္တာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္။ကုသိုလ္တရား ျဖစ္နိူင္တာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္။ကုသိုလ္ရဲ့ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာေပးန္ူင္တဲ့အစြမ္းသတၱိေတာ့ ရွိတယ္ လို့ ဒီလိုပဲ မွတ္သင့္တယ္ေပါ့။

ေမး။.. ေနရာေရြးၿပီး ရြတ္သင့္/မသင့္

ေျဖ။
ပ႒ာန္းကို ေနရာေရြးၿပီး ရြတ္သင့္တယ္။ ေနရာေရြးပဲ ရြတ္ပါက အေႏွာင့္အယွက္ေပးခံရတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလား ဆိုတာတခ်ိဳ့ေျပာဆိုၾကတာေတြကို ဘုန္းဘုန္းလည္း ၾကားဖူးပါတယ္။

ဒါက ျဖစ္နိူင္တာ တစ္ခုကေတာ့ ဒီလိုေပါ့။ ပ႒ာန္း တရားေတာ္ေတြကို ဘုရား တရားေတာ္ေတြကိုမၾကည္ညိဳတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ နားမွာ ရြတ္တယ္ ဆိုပါစို့။ ရြတ္မိဆိုရင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတာ့ ျဖစ္နိူင္တယ္ေပါ့။

အေႏွာင့္အယွက္ ေပးတယ္ဆိုတာ အဲဒါမ်ိဳးေပါ့။ ဥပမာမယ္ပ႒ာန္းေတြ ရြတ္ေနတယ္ အသံခ်ဲ႕စက္ႀကီးနဲ႔ရြတ္လို့ နားမခံနိူင္လို့ ဆန္႔က်င္တဲ့ လူေတြလည္းရွိတာပဲ လူထဲမွာ ေတာင္မွ။

အဲဒါကေတာ့ အသံက်ယ္လို့ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာအဓိပၸါယ္တစ္မ်ိဳးေပါ့ေနာ္။ အဲသလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားကို မၾကည္ညိဳလို့ဘာသာခ်င္း မတူလို့ မုန္းတီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကလူသားက အေႏွာင့္အယွက္ေပးက တစ္မ်ိဳး။လူေတြ မျမင္ရတဲ့ သတၱဝါေတြ ထဲမွာလည္း ဒီလို မႀကိဳက္တဲ့ သတၱဝါေတြ ရွိနိူင္တယ္။

နတ္ေတြမႀကိဳက္တဲ့ သတၱဝါေတြကသူတို့ ဒါရြတ္ရင္ အေနအထိုင္ခက္တယ္။ စိတ္ဆင္းရဲတယ္ဆိုရင္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးန္ူင္တယ္ ေပါ့။

ဒါေၾကာင့္ ပ႒ာန္းရြတ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေမတၱာပို့ၿပီးေတာ့ အားလုံးလက္ခံနိူင္ေလာက္ေအာင္ ေမတၱာစိတ္နဲ႔ရြတ္နိူင္ရင္ ပိုေကာင္းတယ္ေပါ့ေနာ္။

ေမး။ အဲဒါဆိုလို့ရွိရင္ ပဌာန္းေတြ ဂါထာေတြဘုရားဂုဏ္ေတာ္ေတြ ရြတ္ဆိုတာ အနက္အဓိပၸါယ္ နားလည္မွုမရွိပဲနဲ႔ အနက္အဓိပၸါယ္ သိၿပီး ရြတ္တာနဲ႔ ကုသိုလ္ရတာခ်င္းက အတူတူပဲလား ဘုရား။

ေျဖ။
ကြာျခားတယ္။ အဓိပၸါယ္ နားမလည္ပဲ ရြတ္ဆိုတာကေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားကို ၾကည္ည္ုတဲ့ စိတ္နဲ႔ ရြတ္ဆိုမယ္ ဆိုရင္သဒၶါပဲ ျဖစ္မွာေပါ့ေနာ္။

အနက္အဓိပၸါယ္ နားလည္ၿပီး ရြတ္ဆိုရင္ ပညာလည္း ျဖစ္တာေပါ့။ပိုၿပီးေတာ့ အဓိပၸါယ္ နားလည္လိုက္လို့ရွိရင္ အသိပညာ ပါသြားတယ္။

‘ေအာ္…ဘုရား ဘာေတြ ရွင္းျပေနတယ္’ဆိုတာ နားလည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ သဒၶါေရာ ပညာေရာ ႏွစ္ခု စုံသြားတယ္။ အဲေတာ့ သိၿပီးေတာ့ ရြတ္တာ ပိုၿပီးေတာ့တန္ဖိုးႀကီးတယ္ လို့ ေျပာရမွာေပါ့ ။

ေဒါက္တာအရွင္နႏၵမာလာဘိဝံႆ