သိထားဖြယ္ရာ_ျမန္မာစာ

သိထားဖြယ္ရာ_ျမန္မာစာ

မီ နဲ႔ မွီ

မီ က ေခတ္မီတာ။
အလုပ္ကို အခ်ိန္မီသြားတာ။
ကား‌ကို မီေအာင္ ေျပးလိုက္တာ။

(အတန္းခ်ိန္ မမီရင္ မဝင္ခဲ့နဲ႔။)

မွီ က မွီခိုအားထားတာ၊
တိုင္ကိုမွီထားတာ။
(ေမာင္သာ မရဲ့ မွီတြယ္ရာပါ ေမာင္။)


မင္ နဲ႔ မွင္

ေဖာင္တိန္မွာ အသုံးျပဳတဲ့ မင္။
တံဆိပ္တုံးထုတဲ့အခါ အသုံးျပဳတဲ့ မင္။
မဲေပးၿပီးရင္ တို့တဲ့ မင္။

(ေဘာပင္ မင္ကုန္သြားလို့ ငွားပါဦး။)

မွင္က ဟန္ေနဟန္ထား။
အံ့ဩမွင္သက္တာ။

(လန႔္သြားတာဟယ္ မွင္သက္ၿပီး ၾကက္ေသေသေရာ။)


မၽွား နဲ႔ ျမား

မၽွားက ငါးမၽွားတာ။
သားေကာင္ကို မၽွားေခၚတာ။

(ကန္ထဲမွာ ငါးမမၽွားရ။)

ျမား က ဒႆဂီရိကို ရာမပစ္တဲ့ ျမား။
ဆီးဂိမ္းမွာ ေအာင္ငွိမ္းပစ္တဲ့ ျမား။
ေရာ္ဘင္ဟုဒ္ပစ္တဲ့ ျမား။
လမ္းညႊန္ဆိုင္ဘုတ္မွာျပတဲ့ ျမား။

(ေမာင့္အခ်စ္ျမားစူး…ဟူး…ဟူး…
႐ူးရၿပီေကာကြယ္။)


မလိုအပ္ရင္ ဟမထိုးနဲ႔။
စာက်ိဳးတတ္တယ္။

  • စာအတိုေရးတဲ့ ဆရာညိဳေလး။
    22.11.20